Om byplanlegging og byutvikling

Av
DEL

LESERBREVJeg viser til innlegg fra Bjørn Boge i Moss Avis fredag den 21.d.m. vedr «Byplanlegging og byutvikling». Han hevder her bl.a., som jo riktig er, at Statens Vegvesen har ansvaret for riksveiene, også de som går gjennom Moss. Han viser også til at Moss og Rygge Kommune i 2006/2007 engasjerte konsulentfirmaet Cowi til å vurdere trafikkutviklingen i Moss og Rygge. Cowi konkluderte bl.a. med at RV 19 i Moss måtte bli bygd ut til firefeltsvei fra Jeløy til Patterød. Til tross for at dette, iflg. han selv, er noe Statens Vegvesen har ansvaret for, kritiserer han allikevel de folkevalgte for at dette ikke har skjedd. («Hva har våre folkevalgte fått til i de 12 årene som er gått siden de brukte atskillige millioner på konsulentfirmaet Cowi? Ingen ting etter det jeg kan se»)

Han hevder også at selv om man skulle få ledet trafikken til og fra ferjene (ferjetrafikken) gjennom en tunnel fra Klevberget til Årvoll så vil trafikken «inn og ut av Jeløy komme til å gå akkurat som før, med køer i rushtiden og kaos i bygatene.»

Jeg vet ikke hvor ofte Boge kjører til og fra Jeløy i rushtidene. Jeg gjør det veldig ofte. Min ærbødige påstand er på det grunnlag: Uten ferjetrafikken ville vi Jeløybeboere ikke ha noen vesentlige problemer med trafikkavviklingen, verken i morgen - eller i ettermiddagsrushet. Problemet for oss er ikke trafikken til og fra Jeløy, men ferjetrafikken. Blir vi kvitt den, er problemet løst, slik jeg opplever det, og Statens Vegvesen behøver ikke bygge noen firefelts vei fra Jeløy til Patterød.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags