Om konspirasjonsteorier: I rest my case

I ring: Eirik Tveiten gir i dette leserinnlegget uttrykk for at han ikke forstår hvorfor man ikke aksepterer å få utredet en alternativ jernbanetrasé.

I ring: Eirik Tveiten gir i dette leserinnlegget uttrykk for at han ikke forstår hvorfor man ikke aksepterer å få utredet en alternativ jernbanetrasé. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om byutvikling, signert Eirik Tveiten (Bystyrerepresentant Rødt).

DEL

DebattHøyres Jørn Wille slår bombastisk fast i en kronikk i Moss Avis 26.5, at ønsket om å få utredet en alternativ jernbanetrase, bygger på en konspirasjonsteori om at ROM Eiendom skulle ha noen slags egeninteresse av at stasjonen skal bygges på Værla, slik at de kan få realisert prosjektet AS Sjøsiden. Samtidig harselerer Wille over at antagelsene om at en alternativ trase vil være mindre belastende for byens innbyggere, billigere for staten og kunne føre til en samordning av arbeidet med ny jernbanestasjon og fergeveien (R19), er tatt ut av lufta fordi ”dette ikke er utredet”! Til det siste er å si at dette en underlig sirkelargumentasjon!

Siden hele hensikten med kravet om å få utredet en alternativ trase, nettopp er å se om dette kunne bli mindre belastende for byen, billigere for skattebetalerne og gi en raskere framdrift!

Da bystyret i desember 2013 besluttet å legge jernbanestasjonen på Værla og AP i bystyret snudde og gikk vekk fra et vedtak fra sitt eget medlemsmøte om at de ønsket å utrede en alternativ trase med stasjon under Basartaket, skyldes dette et betydelige press fra såvel Jernbaneverket (nå Bane Nor) og Rom Eiendom. Jernbaneverket ved Aps stortingsrepresentant Irene Johansen (i permisjon fra stillingen som personalsjef i Jernbaneverket), ”informerte” i et stort oppslag i Moss Avis om at hele traseen gjennom Moss kunne bli utsatt i flere år og Rom Eiendom gjorde oppmerksom på at de ville trekke seg fra videre samarbeid med Moss kommune, dersom bystyret gjorde vedtak om å utrede en alternativ trase.

Ordføreren informerte i forkant av bystyremøtet om at stasjonen ville ligge i byens sentrum, på Kransen, og bystyrets flertall besluttet derfor i 2013 at det IKKE skulle utredes noen alternativ trase. Moss kommune viste da at dette ville føre til at ”Nyquistbyen” (til sammen ca 13 hus) måtte rives, og hadde allerede (i 2001) inngått avtale om at Bane Nor skulle innløse disse dersom stasjonen en gang skulle legges til Værla.

Siden har det gradvis kommet fram at en stasjon på Værla vil føre til et langt større inngrep i byen enn tidligere antatt. Selve stasjonen må trekkes ca 500 meter lengre sør, over hundre hus/leiligheter må rives, og langt flere vil bli direkte/indirekte berørt. Området som skal graves er vesentlig større/gedigent og svært utsatt med kvikkleire som KAN rase ut. Havna må utvides/utfylles vestover for å kompensere for det havneområde som stasjonen ”spiser” av dagens havneområde. Arbeidet med ny jernbanestasjon blir så omfattende at arbeidet med å bli kvitt fergeveien (R19) må utsettes til ETTER AT ny stasjon er anlagt, og hele byen vil i over ti år framstå som en gedigen byggeplass.

Jeg har vanskelig for å forstå denne uviljen mot å utrede en alternativ trase, som selvsagt må ha som forutsetning at Bane Nor og Statens Vegvesen (fergeveien) samordnet sine prosjekter, at den er mindre risikabel og mindre belastende for byens innbyggere, og billigere for skattebetalerne. Dersom det (altså i følge Høyres Jørn Wille) ikke er noen som har egeninteresse av at en slik alternativ utredning skal stoppes!

LES OGSÅ:

Jørn Willes (Høyre) kronikk: Den store konspirasjonsteorien om jernbaneplanleggingen i Moss

Ola Innset (Rødt): – Lytt til innbyggerne i jernbanesaken!

Trond Martinsen (By og Bygdelista): Wille og den store konspirasjonsteorien

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags