Riksvei 19, hva skjer?

Riksvei 19, Moss.

Riksvei 19, Moss.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om byutvikling i Moss, signert Arild Johnsen.

DEL

ByutviklingDet går fram av opplysninger i dagspressen at foreliggende planer for RV 19 fra fergeleie Moss – Horten og gjennom byen kan bli stoppet eller i bestefall utsatt i ubestemt tid p.g.a for høye og urealistiske anleggskostnader. Jeg kan ikke se at disse planen det her vises til er presentert eller gjort offentlig kjent for byens befolkning.

Mitt spørsmål er om vi er i ferd med å få nok en planprosess som er mer eller mindre holdt unna offentligheten? Vi kan se hva en slik lukket planprosess (selv om den var etter «boka») har ført til når det gjelder utbygging av jernbanen og havna.

Det må ha foregått en betydelig prosess hvor kommunen har vært involvert når man nå fra sentral veimyndigheter vurdere å utsette planene/byggingen av RV 19 selv om riksveien skal løse den nasjonale fergetrafikken over Oslofjorden. Etter det jeg forstår ligger utbyggingen inne i Nasjonal transportplan(2018-2029) selv om det er langt ute i planperioden. Jeg vil anbefale at Statens Vegvesen som oppdragsgiver så snart som mulig synliggjør hva som ligger i disse planene både av trafikkløsninger og økonomiske konsekvenser både for byen og bilistene.

RV 19, en del av byens gatenett

Etter mine begreper må utbyggingen av RV 19 sees som en del av det øvrige gatenettet i byen ikke minst å se tilknytningen både til tiltak i Helgerødgata (Fv 313) og kryssingen av Kanalen i sammenheng. Det samme vil også gjelde tilknytning til sentrum ved Kransen eller et annet sted. Etter det jeg forstår begrenser imidlertid jernbanen med sine kulverter/tunneler mulighetene for å få til kryssløsninger med jernbanen.

RV 19 vil også være anleggsvei

Fergetrafikken og trafikk fra havna er i ferd med å bli et miljømessig og trafikkmessig dominerende element som på sikt vil ødelegger byen vår. I tillegg vil riksveien få en betydelig belastning fra anleggstrafikken i forbindelse med jernbanen og senere byutviklingen i jernbaneområdet. Dette vil føre til at det i mange år også vil være en betydelig anleggstrafikk på RV 19.

Hvordan vil vegmyndighetene løse trafikkaoset?

Mitt spørsmål til Statens Vegvesen Østfold er hvordan de ser det fremtidige trafikkbilde og konsekvensen dette vil få for oss innbyggere i byen? I dag ser det ut til at kaoset vil vare i ganske mange år framover om det ikke straks tas noen kraftfulle trafikkmessige grep. Dette vil si at det snarlig legges fram kortsiktige realistiske tiltak som kan løse trafikkaoset de nærmeste årene. Om ikke kan det oppstå «unntakstilstander» når trafikken stopper helt opp!

Det er klarte at det er Jeløytrafikken, som består for det meste av busser, personbiler, syklende og gående over Kanalbrua, som er med på å skape endel av kapasitets problemene på RV 19.

Er det mulig å tenke seg noen kortsiktige og realistiske løsninger for å redusere denne trafikken som kan virke avlastende på RV 19?

De som har gode forslag bør synligjør disse for Statens Vegvesen eller politikeren i Moss. Kanskje kan vi få til en bred seriøs debatt som vi har savnet i jernbane - og havnesaken?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags