Støtte til Arild Svensons interpellasjon

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

ByutviklingNestleder i Ny Kurs, Arild Svenson, fremmer i dag en interpellasjon i Bystyret. Han tar med dette sitt ansvar som politiker i Moss på stort alvor når han nå ber bystyret om å ta en pause i jernbaneprosjektet for å finne en løsning på RV19, en mulighet som nå har åpnet seg i og med at det har oppstått forsinkelser i fremdriften av jernbaneprosjektet syd og nord for Moss. Det er nå å håpe at AP og Høyre evner å komme seg ut av sine fastlåste posisjoner og lytter til budskapet og alvoret i interpellasjonen.

Vi er nå blitt fortalt at det er flere mulige løsninger for RV19. Det er selvsagt ikke underordnet hvor en RV19-løsning går. Det store spørsmålet er nå om det overhodet finnes en realistisk og akseptabel løsning, ikke bare for bystyreflertallet og de store statlig foretakene, BaneNor og SVV, men også for befolkningen i Moss. Sett i forhold til denne sakens historie så har mossingene nå krav på å få vite hva som er fremtidsutsiktene.

Jeg vil i denne forbindelse minne Hanne Tollerud om hennes uttalelse til Moss Avis 03.04.2018, om «hvordan innbyggere og andre berørte skal medvirke». Hun sier : «Jeg er opptatt av å involvere innbyggerne når vi skal planlegge store samferdselsprosjekter som former framtidas Moss». Med Svensons interpellasjon har hun nå fått en god anledning til å vise om hun står ved det hun har sagt i Moss Avis.

Bystyreflertallets vedtak, med stasjon i Værla, innebærer at det innenfor en radius på noen hundre meter skal skapes rom til Rockwool, en ny stor jernbanestasjon, et nytt og større havneanlegg, fergetrafikken Moss/Horten skal dobles samt at det skal legges til rette for en barcode-utbygging som skal huse mange tusen mennesker.

Pr. idag er det også et flertall i bystyret som ønsker en utvidelse av havna. Selv om «brura ble pyntet litt» i det siste forlaget til havneutbygging/utvidelse, så tar Moss Havn mål av seg til å få en langt større aktivitet enn i dag. Med status som stamnetthavn (et begrep som erstatter «nasjonal» havn) så forplikter Moss havn seg til at anlegget skal ha Riksveitilknytning. Moss havn har også nå etablert en ny struktur hvor tusenvis av containere hvert år skal fraktes fra kaikanten i Værla til dryporten på Vanem.

Sett i forhold til Arild Svensons interpellasjon er det selvsagt av stor interesse for Mossebefolkningen hvorvidt tusenvis av containere må fraktes på en åpen vei fram til en tunnelløsning ved Blinken, om det finnes en løsning fra Kleberget til Årvold, eller en annen løsning som måtte dukke opp. Det kan jo ikke være sånn at dette må vi finne ut av underveis mens Bane Nor graver ! Knut Chr. Hallan har flere ganger påpekt utfordringene som er knyttet til trafikken fra Moss havn, uten at noen ansvarlige har respondert på dette.

Både Hanne Tollerud, Greta Kant og Tage Pettersen, bedyrer at de har stor tro og tillit til at SVV vil finne en løsning for RV19. Det vil bare ta litt lengre tid. Å legge all tillit i den potten synes jeg er å spille poker med byens og innbyggernes fremtid. Bakgrunnen for denne tanken er at historien knyttet til en gjennomføring av RV19 i tunnel under byen stadig har tatt nye veier og vi sitter pr. i dag i realiteten ikke med noen løsning. Vi er til og med i den situasjonen at «Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy», med 6000 medlemmer , frykter at SVV vil gå for en broløsning over fjorden. Det er altså «mange baller i lufte» og mye usikkerhet knyttet til en RV 19 løsning.

Det er ikke lenger siden enn i fjor høst at Gretha Kant og Hanne Tollerud var avbildet med «hakeslipp» i Moss Avis etter at SVV opplyste at det ikke var mulig å finne en trase for RV19 uten å grave opp halve byen.

Dette var trolig ikke noen overraskelse for SVV. Allerede i 2013 varslet Arnt Ivar Weum om at Bane Nors trasevalg medførte store utfordringer for en RV19 løsning og at det ville gjøre SVV’s jobb med å bygge en tunnelløsning under byen langt vanskeligere. Denne informasjonen ble effektivt lagt død. Historien rundt denne prosessen har jeg dokumentert tidligere, i innlegget HISTORISK TILBAKEBLIKK på facebook-siden til Bedre Byutvikling Moss.

Tage Pettersen, gjorde etter min vurdering, ikke det han skulle ha gjort i sin rolle som ordfører. I stede for å undersøke alvoret i Weums varsel så sendte han en mail til avdelingsdirektør i SVV, Roar Midtbø Jensen, hvor han sterkt ga uttrykk for at de faktakunnskapene som Weum kom med var uønsket da de var på kollisjonskurs med allerede fattede vedtak.( Dette gjaldt vel også Intensjonsavtalen vedtatt av bystyret i sak 079/12 og underskrevet av samarbeidspartene 06.09.2012, slik at selskapet Sjøsiden AS kunne etableres). En skal vel nærmest være analfabet for ikke å skjønne innholdet i denne mailen. Det var, på dette tidspunktet, viktig for Tage Pettersen at Arnt Ivar Weum ble brakt til taushet da disse opplysningene kunne veltet hele jernbaneprosjektet i Værla. Med John Bilek’s innlegg på facebooksiden til BBM 08.04.2018 har vi fått innblikk i hvor mye det var som sto på spill for Tage Pettersen og bystyreflertallet hvis jernbanestasjonen ikke ble lagt til havna.

Bystyret fikk dermed ikke tatt tilstrekkelig høyde for Weum’s kunnskap når de behandlet saken 12.12.2013. Konsekvensene av denne mangelen fikk vi i 2017 da SVV sto fram og sa at de ikke hadde noen løsning.

Selv mener jeg, og BBM, at Norsk Banes forslag må utredes, da dette på alle parametere har vist seg å være bedre. Denne alternative traseen, med stasjon på Myra, har en langt mer miljøvennlig profil, og åpner mulighetene for en grønnere, smartere og mer inkluderende byutvikling. Den gjør det også enklere å løse utfordringene med RV19. I tillegg vil dette alternativet spare storsamfunnet for 6 milliarder kroner!

Nå er imidlertid situasjonen den at bystyret, til nå, ikke har villet ha noen befatning med Norsk Banes utredning. Dermed blir den vedtatte løsningen foreløpig stående som den foretrukne.

Hvis ikke bystyreflertallet endrer seg, eller Ketil Solvik-Olsen griper inn, som han har full anledning til, så er det denne mastodonten av et byggeprosjekt Mossingene må leve med de neste 15 -20 år. Først skal byen graves opp en gang i forbindelse med jernbanen. Når dette arbeidet er ferdigstilt er sjansen stor for at byen må graves opp og hus må rives en gang til, for å få til en RV19 løsning. Alternativet er jo at SVV, når den tiden kommer, går for en broløsning over fjorden.

På denne bakgrunn mener jeg at det for byen er svært viktig at Arild Svensons interpellasjon tas til følge.

Sørger ikke politikerne for dette nå, så abdiserer de som politikere for byens befolkning!

Vis at du bryr deg!

Møt opp i bystyremøtet 10.04.2018 fra kl. 15 og utover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags