Mølla er ikke bare en møllebedrift

Av
DEL

KronikkDet foregår nå en diskusjon omkring Møllas plass i utviklingen av bl.a. Verket og de komplikasjoner nærheten til en større bedrift med helkontinuerlig drift kan få med støy og støv fra denne møllebedriften som i dag heter Lantmännen Cerealia. Bedriften er med rette bekymret for at fremtidig bruforbindelse til Verket over Mosseeva til bl.a. et gigantisk 9 etasjers hotell tett forbi bedriften som kan komme til å begrense tilgjengelighet til sentrale deler av bedriften.

Når det gjelder Møllas verdi som industri blir det nevnt at bedriften sysselsetter 60-70 personer. Deres hovedprodukt er produksjon av frokostblandinger. Utover dette kommer det ikke fram at bedriften i over 10 år har vært leverandør av fjernvarme til store deler av Moss. Basis for denne leveransen er at de gjennom en fornybar energikilde med basis i deres frokostblandingsproduksjon, hvor havreskal er energikilden, kan levere energi til fjernvarmen.

Som en del av sentrumsplanarbeidet, som forgikk tidlig på 2000 tallet, ble det tatt initiativet til å se på muligheten for å se på spillvarme fra bedriftene i Moss for en ev. tiknytning til et fjernvarmenett i byen. Her viste det seg at den enste realistiske løsningen var å inngå avtale med Lantmännene som allerede hadde et mindre varmeanlegg i drift. Det var med basis i en kommunal klimaplan fra 2007 som man ble oppmerksom på at Mølla hadde betydelig hadde problemer å bli kvitt de store mengder med havreskal som var et biprodukt av frokostblandingen.

Etter en kommunal behandling av klimaplanen fikk firmaet Biovarme konsesjon på driften. De fortsatte arbeidet med klimaplanen og fremmet etter hvert en varmeplan for Moss sentrum hvor bla Amfisenteret, Kirkeparken v.g.s. Moss hotel, Rådhuset m.fl. ble gode kunder. Det ble også lagt et fjernvarmenett i gågata. Etter hvert ble anlegget utvidet til å dekke annen bebyggelse i sentrum.

Det er Statskraft Varme AS som etter hvert fikk konsesjon for leveranser av fjernvarme i Moss gjennom anlegget til Mølla, De kjøpte for ca. 10 år siden Biovarme og videreførte samarbeidet med Mølla. De har nå inngått en ny 10 års avtale hvor det vil være den fornybare energikilden havreskal som videre skal benyttes som energikilde.

Statskraft investerer flere hundrede millioner i utvidelse av fjernvarme anlegget hvorav 60 % av energimengden kommer fra den kortreist bioenergien fra frokostproduksjonen ved Mølla i Moss sentrum.

Avtalen mellom Statskraft AS og Lantmännen sikrere produksjonen og arbeidsplassen i Moss. Derfor må det være en klar oppfordring til politikere I Moss å skjerme og gi de beste forutsetninger for videre drift ikke minst for å sikre at den nye Moss kommune kan ha et fremtidsrettet produksjon av fjernvarme, som også skal levere fjernvarme både til hotellet og annen bebyggelse på Verket som har en tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags