Fare for at kua dør, mens gresset gror?

Samordnede reguleringsplanen for veg, havn og bane i 1999.

Samordnede reguleringsplanen for veg, havn og bane i 1999.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
En rekke toneangivende personer hevder at en tunnel fra Årvoll til Kleberget er en fullgod erstatning for den godkjente Rv19 til kanalområdet.

Leserbrev

Illustrasjonen viser at dette forslaget var en del den samordnede reguleringsplanen for veg, havn og bane i 1999. Moss 2010 gikk sterkt i mot og konseptet har blitt forkastet gjentatte ganger av Statens vegvesen siden.

Dette er selvsagt ingen garanti for at ideen er dårlig, men jeg foreslår at vi drøfter noen av konsekvensene:

•Veien er lite relevant for de fleste lokale bilister. Veien vil i hovedtrekk betjene havna og fergeleiet.

•Vedtatt dobbeltspor innebærer at havna skal flyttes. Samtidig forutsetter Klebergetløsningen at fergeleiet må flyttes i veien for en havneutvidelse.

•Store og trege lasteskip må krysse opptil 5 fergeanløp i timen. Det blir en ferge hvert 6. minutt.

•Statens vegvesen vil ikke flytte fergeleiet i overskuelig fremtid.

•Dersom ”veteranarkitektenes” alternativ benyttes må en plasskrevende kulvert føres ned 4 meter under havnivå i kvikkleiren under dobbeltsporet. Mulighet for problemer knyttet til havstigning og rasfaren for bakenforliggende boliger i skråning er ikke utredet. Rådhusbroen rives og forbindelsen til Jeløy forverres.

•Bane Nors, og NGUs Geodata viser at det kan finnes store geotekniske utfordringer mellom Kleberget og Årvoll. Lenke http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/

•Tomta som før var tiltenkt brukt til forbindelsen med E6 ved Årvoll er beslaglagt med COOP bygg.

Jonathan Parker

for styret Bedre Byutvikling Moss

Moss

Følg på: Facebook

•En tunnel fra Årvoll til Kleberget kan neppe forlenges med en fastforbindelse til Horten uten videre. Konsekvensen blir at planlagte støy-, luft- og landskapsforurensende bro over Mossesundet kan komme i tillegg.

•Befolkningsveksten vil medføre at trafikken i gatene i Moss blir omtrent som i dag, rett etter at veien er bygget.

•Manglende tilgjengelighet for utrykningsbiler, busser, syklister og gående i byen forøvrig kan vanskelig forbedres uten ytterligere kostbare tiltak og innløsning av eiendommer over hele byen.

•Dette vil gi økte bomutgifter

• Befolkningen på Jeløy vil bli særlig skadelidende.

Usikkerheten knyttet til denne løsning på Rv19 er med andre ord enorm. Sannsynlighet for store utsettelser og kostnadsoverskridelse er tilsvarende. Norsk Bane har jobbet mye mer enn 2,5 måneder med å sette seg inn i geotekniske forhold i Moss og Rygge. Det er et lykketreff at vi har fått denne kunnskapen i tide. Usikkerheten knyttet til Norsk Banes alternative dobbeltspor og riksveien som de tilrettelegger for, er mye mindre enn for vedtatt dobbeltspor og riksveialternativene som det vil fremtvinge. Bystyret og statsråden må sørge for at kunnskapen som byens befolkning har anskaffet tas med før Kvalitetssikringen av dobbeltsporet kan godkjennes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags