Riksvei 19 i tunnel – for helsens skyld

Det er mye støy og luftforurensing fra riksvei 19. Her står fergekøen helt opp tilk rundkjøringen ved Flemminghjørnet.

Det er mye støy og luftforurensing fra riksvei 19. Her står fergekøen helt opp tilk rundkjøringen ved Flemminghjørnet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg, signert Morten Dag Nilsen.

DEL

LeserbrevInnledningsvis har jeg lyst til å takke alle dem som har brukt masse tid og krefter på å finne gode løsninger for vei og bane i Moss. Det er ulike oppfatninger av hva som vil være det mest fordelaktige alternativet, men uansett fortjener de anerkjennelse for det arbeidet som er lagt ned.

Jeg har ingen forutsetninger for å kunne si hva som vil være den beste plasseringen av fremtidig stasjon i Moss, men jeg kan litt om helse og forebygging av sykdom. Det går mye trafikk gjennom Moss i løpet av et døgn. Mange skal til og fra Jeløy, og fergene sørger for en stri strøm av kjøretøyer. Vi vet at NO2-nitrogendioksid – som det kommer ekstra mye av fra dieselbiler/tungtransport, kan føre til luftveissykdommer. Svevestøv, som det også er mye av i Moss, kommer i stor grad fra biltrafikk og spesielt tungtrafikk. Undersøkelser har vist at også el-biler virvler opp svevestøv, spesielt ved nedbremsing og igangkjøring.

Svevestøv har i lang tid blitt koblet til sykdommer i luftveiene. Det som kanskje er litt mindre kjent, er at eksponering for svevestøv også kan føre til hjerte- og karsykdom.

Det er et politisk ønske at mange skal bosette seg i sentrumsnære områder i Moss, noe som vil være svært positivt for byens utvikling. Imidlertid er luftforurensningen til tider så alvorlig – spesielt på kalde og vindstille dager – at det er vanskelig å forstå at man ikke må gjøre noe med forurensningsproblemet før man kan anbefale en storstilt utbygging av boliger

Det pågår en debatt om trasévalg for riksvei 19. Fra mitt ståsted virker det ikke som det foregår noen form for samarbeid mellom statlige organer i denne saken, og en koordinering av utbygging og gravearbeider i Moss sentrum, synes ikke å komme på tale. Vi har fått høre at med den plasseringen av stasjonen som er valgt, vil det bli svært dyrt å bygge ut riksvei 19 som planlagt. I kjølevannet av dette har det dukket opp ulike forslag, men dersom vi skal ha nytte av veiløsningen for riksvei 19, også i en fremtid hvor en kryssing av fjorden kanskje kan skje fergefritt, må den kunne ta med seg trafikken til og fra Jeløy.

Slik jeg ser det, er det mye viktigere – spesielt for helsen til menneskene i Moss – at vi får en løsning med riksvei 19 i tunnel, enn om stasjonen plasseres ved Rockwool eller et annet sted. Hvis man ønsker at folk skal bo i sentrum, er det helt avgjørende at man kan begrense forurensningen.

Debatten i Moss har vært preget av lokal uenighet, men egentlig synes jeg at dette handler om oss mot Staten.

Jeg håper at politikerne i Moss kan legge prestisje og motsetninger til side, tenke på helsen til sine innbyggere og finne en løsning som sørger for at vi får RV 19 i tunnel så raskt som mulig.

Vi trenger en «samling i bånn». Går det an å håpe at noe slikt kan skje den 11. desember?

Morten Dag Nilsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags