Sakens alvor gjør at det må kreves en ny behandling av planen om dobbeltspor og Rv19

Illustrasjon av bygninger i faresonen for ny Rv19 i kulvert

Illustrasjon av bygninger i faresonen for ny Rv19 i kulvert Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
Dagens ledelse i Statens Vegvesen ( SVV) tør ikke innrømme til statsråden eller kommunene at det er dobbeltsporet som hindrer den godkjente rv19! De skylder heller på dårlig grunnforhold og lager et veiforslag som ingen vil ha. Det er Bedre Byutvikling Moss som får jobben med å si fra.

Leserbrev 

Avbildet tegning viser dobbeltsporets konsekvenser for Rv19. Det må bygges i kulvert fra innfartsveien til kanalen og 30 nye hus må ofres (se husene med rød skravur). I faresonen er Tinghuset, Statens hus, tre blokker i Vogtsgate inkludert næringslokaler og ca 70 leiligheter. I tillegg kommer følgende verneverdige bygg:

•Kjellerødgården

•Kong Karls Hospital

•Nylig ombygget Pikeskole med mange nye leiligheter

•Den gamle brannstasjonen

•Nyquistgården (for 2. gang!)

•ca 10 verneverdige hus på Thorneløkka, Vogtsgate og Værlegata.
 

Prislappen = 5,2 milliarder, men verken Østfold fylke eller staten får regningen. Staten betaler 1,1 milliarder som før og vi må betale resten selv. Bompengeinntektene fra bomringen rundt Moss økes med 256% fra 1,6 milliarder til 4,1 milliarder! Hvis det blir en Bypakke for buss-, sykkel-, og gangveier blir det enda mer.

Løser dette forslaget noe i Moss? 

Det går fram av rapporten at fordelene for lokalbefolkningen blir marginale. Bare 12000 til 14000 biler vil kjøre i tunnelen, og trafikken i dagen blir omtrent som i 2017 når veien ferdigstilles!

Det blir litt mindre støy/støv noen plasser og økt støy/støv andre plasser. Husene som er mest utsatt for støy og støv rives uansett! Det loves store trafikkavviklingsproblemer og mye støy og støv i anleggsperioden.

Romførløpet langs med riksveien og mange identitetsskapendebygg forsvinner for alltid.

Eventuelle utbedringer av buss-, sykkel- eller gangbane må finansieres med en egen bomfinansiert bypakke.

Hva skyldes alt dette?

Akkurat som varslet, ligger vedtatt dobbeltsporet i veien!

Dobbeltsporet ligger også i veien for Rv 19 fra Kleberget til Årvoll og alle andre traseer i syd!

Statens vegvesen går langt i å antyde at det gjenstår kun to løsninger:

1.Dobbelspor i langtunnel med stasjon på Myra og Rv19 som forutsatt i godkjent KVU

2.Bygge bro over Mossesundet som foreslått i KVU for Oslofjordkryssingen.

I forbindelse med innspill fra Moss 2010 viste Grøner as hvordan en tunnel kan føres fra Årvoll/Innfartsveien, under dobbeltspor i langtunnel, og fram til kanalen. Norsk Bane og BBMs konsepttegninger viser hvordan løsningen kan tilpasses en langtunnel med stasjon på Myra. Mulighetsstudien utført av ARKITEKtteam as finnes her.

Hvis ingenting gjøres er det befolkningen i Moss og Rygge som lyder for Bane Nors og lokalpolitikernes feilgrep og manglende evne til å lytte.

Førstkommende bystyremøte er den 13. november.

13 bystyrerepresentanter er nok til å kreve en ny reguleringsbehandling av dobbeltsporet! Småpartiene og en utbryter fra AP eller Høyre holder. Dette er jordskjelvet som statsråden har etterlyst og som kan spare mye tid.

Det i seg selv må være et godt argument for å støtte forslaget. Sakens alvor gjør at det må kreves en ny behandling av planen omgående.

Jonathan Parker

for styret Bedre Byutvikling Moss

Moss

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags