Kommentar til trafikkforslagene i Moss

Tiltak: Nå foreligger det forslag for å løse de trafikale utfordringene i og ved Kanalen- området. foto: terje Holm

Tiltak: Nå foreligger det forslag for å løse de trafikale utfordringene i og ved Kanalen- området. foto: terje Holm

Av
DEL

LeserbrevJeg skulle likt å få konkrete tall på hvor stor andel av biltrafikken fra Jeløya som skal til sentrum og ikke lenger. I mitt hode er det nemlig sånn at flesteparten kjører direkte gjennom sentrum; det være seg til E-6, til Rygge eller til steder mer perifert i byen enn hva sentrum er. Dette mener jeg er avgjørende for hvordan man tenker for å legge opp til hindringer for trafikken, byens beboere og dets næringsliv. For det er jo slik gruppen tenker. Etablere hindringer for 40 prosent av byens innbyggere på Jeløya som må gjennom sentrum for å komme seg til sine destinasjoner. Og når en representant for kommunen kaller det for snikkjøring, når bilistene bruker tillatte mindre veier for å komme seg frem, tar det nesten kaka. Uten disse småveiene ville det etter min mening bli enda mer kaotisk å komme seg videre. Og enda lengre køer, bl.a. i Helgerødgata, som i tillegg vil forplante seg enda lenger bakover.

Små trafikale forbedringer rundt kanalområdet og RV19 har vært foreslått de siste 6-8 årene; først ute var Høyres samferdseIsgruppe med sine «Kortsiktige tiltak for å bedre trakikksituasjonen…..», deretter kom Kowis rapport som var en mer eller mindre flikking på Høyres forslag (Cowis rapport var initiert av Moss kommune) for det samme. Ingen av disse forslagene til tiltak ble det overhodet tatt videre tak i. Dagens gruppe har etter min mening også bare flikket på dagens veisystem etter det som er fremkommet til nå. Ingen reelle virkelig gode løsninger er foreslått, men forslag som langt på vei er spill for galleriet, og som ikke vil løse noen verdens ting. Men som bare vil skape nye problemer. Det eneste som vil hjelpe i større målestokk er etter min mening en tunnelløsning fra Jeløy koblet sammen med ny løsning for RV19 i tunnel på bysiden. Men RV19 er jo allerede skjøvet ut til etter 2030, og ikke vet vi om det blir noen tunnel heller.

Byens ordfører, Hanne Tollerud, er imidlertid «begeistret» for de forslag som er kommet. Men dette er med respekt å melde mest «bla, bla», og løser ingen av de vektige trafikale løsninger som byen trenger. Men jeg er temmelig sikker på at politikerne vil gå for noen av de fremkomne forslag likevel. Så får heller vi andre stå der senere, f.eks. på Kanalbroa eller ved Kransen, og gapskratte av de sandkasseløsningene som ikke vil bety noen som helst bedring av trafikksituasjonen, men som likevel allerede har kostet noen millioner.

Avslutningsvis: Jeg ser at Jon Ertnes går hardt ut mot flere av forslagene og påpeker de vanskelig trafikale forhold rundt Ertnes´pølsemakeri i Værtfsgaten. Han er så oppgitt at bedriften vil vurdere å stenge ned virksomheten ved Kanalen. Allerede for 6-7 år siden tok jeg opp disse vanskelige trafikale forholdene med daværende kommunalsjef i kommunen. Svaret var enkelt: kommunen hadde ingen påvirkning til å be/tvinge virksomheter som Jeløy Næringspark, Aker Solutions, etc. til å velge Øisteins gate som inn/utkjøring for den tungtransport som de var avhengig av. Det ville sikkert ha kostet noen kroner, men nei da. Kommunen bare toet sine hender, og ingenting mer skjedde.

Nettopp dét sier nok dessverre også en del om hvordan kommunen ser på tilrettelegging for næringsvirksomhet her i byen. Det er så trist.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags