Et valgkompromiss?

Moss inn i fremtiden: Den gordiske knuten etter rivingen inkluderer jernbaneløsning og Riksvei 19. Bildet viser det som en gang var Nyquistbyen. 
foto: Terje Holm

Moss inn i fremtiden: Den gordiske knuten etter rivingen inkluderer jernbaneløsning og Riksvei 19. Bildet viser det som en gang var Nyquistbyen. foto: Terje Holm Foto:

Av
DEL

MeningerJeg trodde at nytt fergeleie og ny RV19 fra Klevberget til Årvoll, og offentlig eller privat helsetjenester skulle bli de store kampsakene ved høstens valg. Men slik blir det ikke, tror jeg!

«Rygge er en liten kommune, med attraktive arealer og store arealkonflikter. Rygge er den kommunen i Østfold som har prosentvis størst andel areal til offentlig infrastruktur (veg, flyplass, jernbane), og er den kommunen som i perioden 1993-2004 hadde prosentvis størst avgang av dyrket mark! Kommunen er tettest befolket av alle kommunene i Østfold (mer enn 10 ganger høyere enn landsgjennomsnittet) og er den kommunen i fylket som har høyest andel av befolkningen som bor i tettbygde strøk. Kommunen tar derfor sikte på å styre arealbruken og utbyggingstakten slik at naturverdiene bevares, og kommunen også i framtiden kan stå fram som en landlig kommune.»

Dette leste jeg nylig i et av Rygge kommunes planverk. Det slår meg, hvordan skal dette bli når Moss og Rygge kommuner blir ett om 4-5 måneder? Det som verdenspolitikerne kommer til å fokusere aller mest på de neste tiårene er miljø, miljø og atter miljø. Det må også gjenspeiles i nye Moss. Men hva betyr bedre miljø for oss i Moss? Slik jeg ser det, betyr det at vi må starte å utvikle byen vår for fremtiden. Det betyr at vi må være fremtidsrettet! Det betyr at våre folkevalgte må legge planer for hvordan Moss skal se ut om 10 år, 25 år om 50 år og 100 år. Våre folkevalgte må være visjonære. Og ikke minst betyr det at vi alle må lytte til de unge og slippe de unge til, og på den måten legge de gamle kjepphestene til side. Det er uinteressant hva vi tenkte for 10, 20 og 30 år siden. Det var ikke liv laga for papirfabrikken, for glassverket eller for havneveien i tunnel til E6.  Det er det heller ikke nå. Det som er interessant fra 1. januar 2020, når Moss og Rygge blir ett, er hva vi tenker om kommunens fremtid om 20, 30 og 50 år. Det er nå det er viktig å skynde seg sakte. Spesielt når vi skal innpasse et bedre klima og et bedre miljø i fremtidens byutvikling.

Dagens ordfører i Moss skal ha uttalt at hun er utålmodig med henblikk på Statens Vegvesens utredning om fergekai og RV19. (Moss Avis xx. mai 2019)   Hvorfor? Hva haster?  Det er vel kanskje bare en lykke at ikke ny RV19 ble påbegynt tidlig på 90-tallet som en del av Østfoldpakke 1. Nå virker det som om det er flertall for en tunnelløsning fra Klevberget til Årvoll på E6. Men dette er en kopi av en 30 år gammel løsning, som det ligger lite fremtid og miljø i. Hadde tunnelen løst alle problemer for Moss i 1990, hadde veien nok vært bygget for lenge, lenge siden. Derfor er jeg er sikker på at denne løsningen vil være avleggs og en dårlig miljøløsning dersom den tas i bruk om 20-25 år.

En folkevalgt i Moss Ap har gått ut og krevd stopp i videre boligbygging på Jeløya, inntil en bedret trafikkløsning til og fra øya er på plass. Fornuftig spør du meg! Den samme Ap-politikeren har gitt uttrykk for at boligbyggingen på Høyda må komme under kontroll. Det må etableres en kommunedelplan for området. Også det er fornuftig! Moss vokser fort, alt for fort, spør du meg. Investorene står i kø for å plassere penger i det som engang var småbyen på solsiden av Oslofjorden. Tall fra Kommunedata sier at vi vil være 49 708 mennesker i Nye Moss i 2020. Ti år senere sier prognosene at det vil være 54 041 og i 2040 vil vi være hele 57 436 innenfor de trange bygrensene som nye Moss representerer. Spørsmålet er – går det for fort? Har de folkevalgte kontroll? Eller er det markedskreftene som styrer det hele? En gedigen sentrumsfornyelse er på gang. Vi må bygge i sentrum, sier mange! Ja, jeg er enig.  Boligutbyggingen må gjøres der det er jernbanestasjoner, altså i sentrum, men også på Kambo og på Halmstad. Det er ikke mange år siden at Moss sa nei til utbygging av handel og næring på Høyda. Det skulle satses på sentrum! Men hva skjedde? I dag skal vi være lykkelig for at vi kan bygge nye jernbanenære boliger i sentrum.

Men debatten i valgkampen går etter min mening mest om byferger, sykkelbro over kanalen og hva de eldre skal spise. Jeg savner de store linjene, en samlet overordnet plan for solskinnsbyen Moss. For etter kommunesammenslåingen ved årsskiftet vil Moss være Norges tiende største by, og med den offensive boligbyggingen som er i gang, skal en ikke se bort fra at byen vår blir blant de 6-7 største byene i landet på sikt.   Vi må ha en infrastruktur som henger med. Vi må ha penger til kommuneadministrasjon, sykehjem, eldreomsorg, skoleutbygging, større brannstasjoner, fornyelse av kommunale ledningsnett etc. Slik jeg ser det handler det om å ta et steg av gangen. For meg er dette de tre viktigste prioritetene i den kommende valgperioden:

  1. Kommunesammenslåingen i seg selv. Det å få til en god og strømlinjet organisasjon på alle nivå der våre folkevalgte skal styre og bestemme. Og ikke minst en god og effektiv kommuneadministrasjon, har absolutt høyeste prioritet. Med det har våre folkevalgte mer enn nok av utfordringer. Det viktigste er å forankre all styring hos våre folkevalgte, slik at vi som bor her føler oss ivaretatt.
  2. Jernbaneutbyggingen og sentrumsutviklingen i kjølvannet av fjerning av Nyqvistbyen.
  3. Miljøsatsing. Videreutvikling av havna, flytting av fergeleie og bygging av RV19 kan komme i neste valgperiode.

Kan dette bli et valgkompromiss, er jeg fornøyd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags