Ledelsen i Moss Havn KF må finne seg i å bli kritisert, og som Neptune- representanter har vi dessverre funnet mye å ta tak i. Holdningen til en rekke av de fremtredende politikerne med hensyn til urene masser med plastfibre og plast sprengtråd, er foruroligende. Det er sikkert ubehagelig å bli konfrontert med fakta. Det er soleklart at ansvaret for å kontrollere at tillatelsen til å tildekke forurenset sjøbunn skulle bli fulgt, ligger på ledelsen i Moss Havn KF. Ansvaret for å kontrollere at massene var rene, er krystallklart. Dette skulle dokumenteres ifølge kravet i tillatelsen. Dette punkt er til og med styrebehandlet i havnestyret. Spørsmålet om de tre lederne i Moss Havn KF visste om de urene massene, lar vi ligge til Politiets avgjørelse. Etterforskningsfasen er nå over og saken er oversendt til påtalevurdering.

Det vi reagerer på, er forsøkene på å fraskrive seg ansvaret når skandalen ble et faktum. Havnesjefen forsøker å si at plasten ikke nødvendigvis kommer fra dumpingen og styrelederen stiller seg uforstående da plasten dukket opp. Ordføreren og AP lederen skriver brev til Miljøministeren og sier at kilden for plastforurensningen er ukjent. I Moss Avis skriver Gretha Kant fortsatt at det er registrert lite plast og bare 2 tråder på hennes egen Kulpe strand ved Kambo. Hun tillater seg å så tvil om plasten fra dumpingen i Moss havn kan drive helt til Krokstrand og Hulvik. Mens vi andre vet fra diverse dokumentarer fra bl. a TV, at plasten flyter lenge og overalt.

Plast i havet er et globalt problem. Hele verden er opptatt av det. Stortinget er opptatt av det. Miljøvernministeren har måttet besvare dumping av plast i Stortinget . Internasjonale organisasjoner som SKY News og Greenpeace omtaler plast som en kjempe-utfordring. NRK er på banen, TV2 viser lange dokumentarer, mikroplast er på alles lepper, Fylkesmenn i Rogaland og Drammen setter ned foten. Bilder av Gåsenebbhvalen full av plast går verden over.

Det er i dag nøyaktig ett år siden dumpingen av masser med plast startet i regi av Moss Havn KF. Neptune Network varslet og anmeldte.

Selv etter at plastforurensningen var et faktum i Moss havn, ønsket Moss Havn KF’s ledelse å fortsette dumpingen. Heldigvis satte Rådmannen i Moss ned foten. Fylkesmannens miljøverndirektør fulgte etter. 3 dager etter at Neptune Network anmeldte for 2.gang, fant også han det nødvendig å anmelde Moss Havn KF.

Nylig er første dom i Moss Tingrett kommet. Moss Havn KF tapte. Vi fikk rettens medhold til at det var god grunn til å begjære midlertidig forføyning, altså stanse dumpingen.

Fra et miljøsynspunkt er det ufravikelig at miljøgiftene i havnen må fjernes eller tildekkes skikkelig, hvis det er snakk om en fortsatt utfylling. Det blir ikke snakk om å fortsette å dumpe og kalle det tildekking. Det blir heller ikke aktuelt å sprenge og flytte fire hundre tusen kubikkmeter slik Kystverket ønsker. Det er uaktuelt å dumpe 1 million sekshundre tusen m3 masser i Mossesundet, slik Bane NOR antyder.

Neptune Network har anmeldt Moss Havn, til og med 2 ganger og vi har anmeldt Drammen Havn, Kystverket og Oslo Havn. I Borg havn finnes muligheten for å lagre containere på Øra. Det er riktig at vi har meget sterkt gått i mot å sprenge grunner og dumpe sterkt forurensede masser fra bl . a Titan AS og den kjemiske industrien i Glommautløpet. Vi har aldri hatt noen som helst mening om Borg Havn KF ’s evt. utvidelsesplaner, slik Gretha Kant skriver i Moss Avis. Men vi har krevet at evt mudringsarbeider skal gjøres skikkelig og at bunnslam i værste fareklasse 3 – 5 skal sementstabiliseres på land. Vi krever også at Kystverket ikke skal slamme ned Nasjonalparken ved Hvalerøyene ved å dumpe slam ved Møkkalasset.

Gretha Kant synes det er trist å registrere at det ikke er tillit til NIVA- rapporten som konkluderer at det er lite plast på bunnen i Værla og på strendene. Ja, det er trist at vi dessverre har liten tillit til noen oppdragsforskere og slike lettvinte rapporter. Vi har dessverre erfart tidligere at vi ikke alltid kan stole på NIVA .

LES OGSÅ:

Havnetopper har vært inne til politi-avhør

– Vi har svekket tillit til havnestyret

Miljøvernministeren vil se på Moss havn-skandalen

Stanset utfyllingen av Moss havn

Moss Havn blir anmeldt for brudd på forurensningsloven

Knusende for omdømmet til byens politikere 

Kan skyte en hvit pil etter Blått Flagg her

Hevder at havna ble advart om plasttråder i fjor

Neptun Networks går rettens vei for å stanse utfyllingen i havna