Alle de norske studentene som ble uteksaminert fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest i vår fikk avslag på søknaden om lisens og autorisasjon i Norge.

Helsedirektoratets håndtering av saken har vært en uryddig prosess, og blitt karakterisert med begreper som skandaløs i media og «Kafka-lignende» på Stortinget.

Norge er avhengig av at ungdom drar ut og tar den kliniske utdanningen i psykologi for å dekke behovet her hjemme. Så hvorfor stenges nå dørene for de over 200 norske studentene i Budapest?

I følge Helsedirektoratet er hovedinnvendingen mot å gi lisens til ELTE-studentene at utdanningen ikke gir autorisasjon i Ungarn. Dette er feil, da de ikke tar høyde for at de to landene har vesentlig forskjellige systemer og opererer med forskjellige begreper. Det har ingenting med studiets kvalitet eller innhold å gjøre.

Det europeiske overvåkningsorganet kreverogså svar fra HOD om lisens-nei. Tidligere ELTE-student Alexander Flottorp klaget Helsedirektoratet inn for den europeiske overvåkningsmyndigheten (ESA) for brudd på yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

ESA ber norske myndigheter svare på hvorfor de nekter tidligere psykologistudenter fra ELTE arbeidslisens i Norge. Svarfristen var 1. mars.

Autorisasjonssaken er i sin kjerne preget av feilinformasjon og proteksjonistiske krefter, som har resultert i at utdanningen, som har blitt godkjent med «mindre avvik» i 13 år, i fjor endte med lisensavslag for ca 50 norske studenter. Det er en etnosentrisk underliggende holdning som også har blitt satt fokus på i Stortinget i det siste.

Maria Skarpaas Andersen, student ved ELTE Universitetet i Ungarn trodde som flere av sine medstudenter at ting ville bli oppklart og falle på plass med tiden. Da dette ikke viste seg å være tilfellet har det preget hverdagene hennes siden.

  • Jeg trodde helt ærlig ting ville se lysere ut etterhvert, ettersom at Helsedirektoratet (under Bent Høie) har hatt saken vår under behandling i 4 måneder. Her kommer det klart frem at vi ikke har noen dårligere klinisk utdanning enn feks Danmark(som løste seg på flekken, ettersom at dette er ser ut til å være en mer familiær utdanning med lange tradisjoner), og at grunnlaget for avslagene bryter med lovverket. Det er også tydelig at det blir stilt spørsmål ved habiliteten til det faglige rådet som skal vurdere utdanningen ettersom de alle er representanter fra konkurrerende institusjoner.

På tirsdag 14. februar ble Helseminister og Kunnskapsminister kalt inn til interpellasjon vedrørende saken.

- Her forsvarte Bent Høie seg igjen med grunnløse påstander om at vår utdanning feks er tilsvarende den norske MA i samfunnspsykologi. Dette er ikke sammenlignbart, og det er et klart signal om at han enda ikke har satt seg inn i saken. Han hevder også at vi ikke blir autorisert kliniske psykologer i Ungarn, noe som er helt korrekt, men dette handler kun om at landene opererer med forskjellige begreper. Det har ingenting med studiets innhold og kvalitet å gjøre. Det slo meg som svært urovekkende.

Målet med videoen var å belyse saken så enkelt som overhode mulig. Her kommer det klart frem hvilke faktafeil Høie enda argumenterer med, 4 måneder ut i saksbehandlingen. Helsedirektoratet har nå utsatt svarfristen til slutten av mars.

- Videoen var ikke ment som noe angrep på noen måte, men jeg så ingen annen løsning for å skulle få en rettferdig saksbehandling, forteller den fortvilte ELTE studenten.

Etter at videoen ble publisert i gruppen "Norske Psykologistudenter i Budapest" sin side på Facebook, har den blitt delt på blant annet Psykologiforbundets sider, og sett over 30 000 ganger siden forrige søndag. Det har også vekket oppmerksomhet på Stortinget, som nå jobber med å stille nye spørsmål til Høie etter at faktaene ble kjent.

Trykk her for å se filmen