Fakta om gods på Østfoldbanen

Av
DEL

DEBATTI et leserinnlegg i Moss avis 28. august skriver innsenderen at jeg og prosjektsjef i Moss, Jarle Rasmussen svarer forskjellig om gods. Det tror jeg beror på en misforståelse.

Vi både bygger og planlegger nytt dobbeltspor på Østfoldbanen. Dobbeltsporet under bygging i Moss og planene for dobbeltspor sør for Moss dimensjoneres selvfølgelig for samme mengde gods. Det vil si ett godstog i timen i hver kjøreretning. I møtet som det vises til sa jeg nok at skal vi ha gods ut over dette, så kan det være aktuelt å bruke østre linje.

Det stemmer at konseptet med dobbeltspor i Østfold først og fremst er basert på behovet for persontrafikk til/fra Oslo og mellom Østfoldbyene. Men det betyr ikke at vi ikke samtidig legger til rette for en betydelig økning i godstrafikken. Det er et nasjonalt mål at mer av godstrafikken på veg skal over på jernbanen. Med nytt dobbeltspor på Østfoldbanens vestre linje vil kapasiteten for gods bli betydelig bedre i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags