Nytt år gir nye muligheter. For våre eldste innbyggere er det særlig en politisk sak jeg ønsker å fremheve som viktig for Fremskrittspartiet vedinngangen til 2017: Nemlig at eldre skal likebehandles med andre aldersgrupper.

1.januar trådte det i kraft et krav om politiattest for helsepersonell i kommunene. Nå må altså kommunene innhente politiattest for mennesker som skal yte helse- og omsorgstjenester for pasienter i sektoren.

At dette er noe Fremskrittspartiet har vært nærmest alene om frem til dette ble enstemmig vedtatt på vår vakt, viser at vi har jobbet hardt for å få på ordningen plass.

Det har dessverre ikke manglet på overskrifter hvor eldre blir utsatt for både ran, vold og overgrep. Målet med politiattesten, er at vi skal forhindre at eldre utsettes for overgrep. Mange eldre er svært sårbare og dette handler om mennesker som skal inn i deres private hjem. Da skulle det bare mangle at ikke eldre skal ha samme rett som andre utsatte grupper til ansatte med politiattest.

Nå blir det stilt krav til at alle som ansettes i kommunal helse- og omsorgstjeneste, skal fremlegge politiattest. I tillegg til informasjon som fremkommer i en barneomsorgsattest skal denne politiattesten inneholde informasjon om eventuelle siktelser og tiltaler, som legemsfornærmelse/ kroppsskade, trusler, frihetsberøvelse, vinningsforbrytelser og bedrageri.

Det er ikke frivillig å innhente disse opplysningene, det blir en plikt. Med dette får kommunen et større ansvar for sårbare eldre, ved at disse menneskene nå får økt trygghet i hverdagen.

Det skulle bare mangle.