Uansett takk for innlegget. Det gir meg mulighet til å understreke noen fakta og hypoteser om prosessen.

Nå var vel ikke Årvollkatastrofen en del av sakene det er snakk om. Ordfører på begynnelsen av nittitallet, Per Skjervik fra høyre, kan gjerne få æren for avkjøringen til E6 på Årvoll. Hvem han samarbeidet med i prosessen, vet jeg for lite om annet enn at KrF i Rygge var med på saken sammen med Odd Holten fra Stortinget – resten ble nok borte i prosessen. Havneveien som ble fremmet før min tid som ordfører, hadde en prislapp på 290 mill (pris over 300 mill ville automatisk utløst konsekvensutredning. Det er fremdeles et mysterium hvordan man fant denne prisen. Og man kan bare ane hvilke prisoverskridelser vi ville fått. Det ble aldri i Rygge bestemt hvor den skulle komme opp som alternativ til Årvoll. Moss truet med at den skulle komme opp i Varnaveien, men det var nok bare personlige utspill som ikke var autorisert for det ville fått konsekvenser for Rygge og derved innsigelsesmulighet (stansemulighet).

Det ble dessuten en stor sak av hvor man i Moss ville plassere alle bommene og hvor tunnelløpet skulle komme ut, og Rygge gikk samlet mot å ha en bomring rundt kommunen. Havnevegtunnelen ble aldri konsekvensutredet og hadde vel ikke livets rett heller for på denne tiden ble det krav til dobbelt løp for veien, og det kan man mene noe om - for dagens pris på havnevegløsningen er ikke 290 mill.

Jeg vil understreke følgende:

12B – bypakka ble utviklet og vedtatt uten at Rygge som nabokommune ble involvert i prosessen og det ble et voldsom leven da vi fikk vite at Moss hadde vedtatt at jernbanesporet skulle gå gjennom Klevberget og gjennom er viktig område for Rygge.

Traseevalget i Rygge endte med et kompromiss: Man flyttet jernbanetraseen fra Klevberget til Carlberg – dermed var Rygge fornøyd og vi følte at vi hadde fått et forslag som ivaretok Rygges interesser, men klok av skade fikk vi med som underpunkt til vedtaket om å godta 2B at Langtunnelene skulle konsekvensutredes og prissettes slik at man kunne se at prisen ikke ble vesentlig høyere og at konsekvensene som vi ser i dag med riving av en bydel, kunne vært unngått. Dette ble hengende i luften og henger der ennå og vil følge oss politikere inn i Storkommunen. Da vedtaket var gjort, forsvant Langtunnelen fra sakskartet – nå hadde man i Moss et godkjentvedtak i Rygge.

Hvem stanset konsekvensutredningen av Langtunnelen? Litt gravende journalistikk vil vel kunne si noe om det.

PS.: Ellers er det kanskje betryggende å høre at Moss ikke har tenkt å flytte ferjekaia til Rygge. Nå er det vel egentlig en sak der Rygge i så fall har en mening i enda ett år, men så er det flertallet i den sammenslåtte kommunen som rår.

God jul i alle fall.

Les de andre innleggene i denne debatten:

– På Kanten, Gretha Kant

Men Asbjørn Froholt, da ...

Om vei, havn og tog