Mangfoldige Moss – en skapende, varmere og grønnere kommune?

Verdsatt: Mange har Fontenehuset mye å takke for. foto: espen vinje

Verdsatt: Mange har Fontenehuset mye å takke for. foto: espen vinje

Av
DEL

DEBATTFor oss på Fontenehuset Rygge er det akkurat disse ordene som beskriver miljøet som møter oss på huset. Dette lover godt! Likevel vil Rådmennenes forslag i praksis føre til at tilbudet blir dårligere, ved at vi mister en medarbeider, og det viktige og innovative arbeidet med og for unge vanskeliggjøres.

Lokalt

Medlemmene på Fontenehuset Rygge kommer fra Nye Moss, men også nærliggende kommuner som Råde, Våler, Vestby og Fredrikstad. Disse kommunene har sammenfallende verdier med Nye Moss. Som medlemmer og innbyggere i de ulike kommunene bidrar vi til at kommunene når sine egne verdier og visjoner. Vi trenger at dere ser på oss som ressurser for samfunnet, og ikke utgifter.

Slik markerte Fontenehuset i Rygge Verdensdagen 2019

Fontenehuset bidrar både til bedre helse og arbeidsinkludering, og er et supplement til annen offentlig virksomhet. Det trenger vi.

Fontenehus er en helt unik modell, som har fått mye oppmerksomhet fordi det er så gode resultater å vise til, både for den enkelte og for samfunnet. Hittil i år har vi medlemmer på Fontehuset Rygge mobilisert en positiv lyst og vilje til frivillig å produsere over 16 000 arbeidstimer! Et tall som sikkert kunne vært enda høyere og som kommer alle til gode. Vi er mennesker som regnes som en «sårbar og marginalisert» gruppe og som ofte kan gi deprimerende statistikker og kostnader for samfunnet.

Goder

Fontenehuset er et sted å være, gjøre meningsfullt arbeid og skape gode relasjoner. Dette er det aller viktigste for alle mennesker, hvorfor skal ikke vi, som er sykest, få tilgang til de samme samfunnsgodene? På Fontenehuset får vi bl.a. struktur på dagen, utviklet våre ressurser og ferdigheter, og bedret vår mestrings, - og selvfølelse. Vi får også hjelp til skolegang, støtte til jobb og samordnet støtte med ulike instanser som gir selvstendighet, bedret helse og livskvalitet. Slik vi ser det, får man så grenseløst mye positivt ut av de kronene det er snakk om til drift. Dette går det ikke an å tallfeste.

Som medlemmer av Fontenehuset Rygge ønsker noen av oss å beskrive hvor godt dette miljøet og fellesskapet er og hva dette betyr for oss:

Nina (38) beskriver:

«Uten Fontenehuset Rygge hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Jeg startet på Fontenehuset sommeren 2016. Da var jeg langt nede og alt var mørkt. Jeg var destruktiv, hatet å møte dagen og så ingen håp for fremtiden. Jeg var udugelig og følte meg som en kvise på samfunnet. Men Fontenehuset fikk meg på beina, jeg fikk struktur og noe å gå til. Jeg får brukt meg positiv og selv på dårlige dager får de meg til å smile. Jeg fikk sakte, men sikkert selvtilliten tilbake og en hverdag med mening. Jeg kan glemme sykdom når jeg er på fontenehuset. Jeg får lov til å være meg på godt og vondt. På fontenehuset er jeg et menneske med ressurser og ikke en sykdom med det jeg ikke mestrer. Jeg lærer mye på fontenehuset og får støtte om jeg trenger det, og jeg får mulighet til å støtte og lære andre. Fontenehuset har gitt meg muligheter jeg bare kunne drømme om.

Nå som jeg ikke har noe hjelp fra psykisk helse lenger, er fontenehuset en viktig bit i mitt liv, de ser meg og jeg slipper å gå til grunne. De hjelper til å holde hodet over vann på tøffe dager. Så uten fontenehuset hadde jeg kostet samfunnet så mye mer penger, og i verste fall for de rundt meg, hadde jeg ligget i grava!

Til og med mine foreldre har et håp nå om å ha meg i livet deres framover. De kan slappe av. De er ikke lenger redde for å få en telefon om at .... De takker fontenehuset og de er vitne til de store endringene fontenehuset har gjort med meg. De kan sove godt om natten nå.»

Gerd Lillian (55) beskriver:

«Jeg har vært medlem av Fontenehuset Rygge siden høsten 2016 og har opplevd en klar bedring av min psykiske helse og økt livskvalitet. Det er mange fordeler ved Fontenehuset, blant annet har huset åpent på helligdager og i ferier - dager og uker som kan oppleves som vanskelige for mange av oss. Dette fikk jeg erfare i sommer da det offentlige helsetilbudet hadde feriestengt og jeg sto uten et samtaletilbud jeg trengte. Løsningen ble arbeidsfellesskapet på Fontenehuset Rygge. Istedenfor en forverring av min psykiske helse, med mulig reinnleggelse på DPS som konsekvens, fikk jeg etter hvert tilbake livet mitt og en god hverdag.»

Arne (51) beskriver:

«I en periode av livet mitt var ikke det sosiale nettverket så stort og alenefølelsen er noe mange ofte sliter med når man har min diagnose. For å kort beskrive hva jeg møtte på Fontenehuset Rygge: et mangfoldig, inkluderende og hyggelig miljø som er preget av humor og optimisme. Videre møtte jeg et arbeidsfellesskap som gir mening i min tilværelse. Man blir sett for den man er og får gjennom dette støtte til å nå de målene som hver enkelt har. Det er fantastisk at dette faktisk går an med tanke på hvor forskjellige individer vi er på et slikt hus. Å oppleve at vi er så forskjellige, hjalp meg med å tydeligere se meg selv i forhold til andre og dermed det å bli mer bevisst på egne styrker og svakheter. På kort tid har det blitt mye lettere å sette ord på meg selv, f.eks. i jobbsøknader. Jeg føler at dette er et trygt sted med stor takhøyde. Det er på en arena med trygghet, at det er lettest å gjøre positive endringer med seg selv.»

Om Fontenehuset i Rygge

Birte (23) beskriver:

«Fontenehuset Rygge har gjort at jeg har fått tilbake livsgleden, siden min første dag i august 2019. Det har også gjort at jeg føler at jeg kan bidra med noe nyttig og at jeg har evnen til å oppnå noe. Jeg har fått tilbake troen på skole, siden jeg nå har timer 2 ganger i uken med lærere vi samarbeider med. Fontenehuset har gjort mer for meg enn jeg kan forklare.»

Forskningen viser at jo mer man deltar på fontenehus, desto større er sjansen for ordinær jobb eller videre studier, og økt livskvalitet for den enkelte gir økt folkehelse for alle. Har kommunene da faktisk råd til å ikke støtte Birte, og oss andre medlemmer, på vår vei?

Det er mange tall og statistikker som kan skape bekymringer for fremtiden. Når man ser på det økende antallet arbeidsløse og uføre, særlig blant unge, vekker dette stort engasjement hos de fleste. Særlig gjelder dette den negative utviklingen mht. unge som sliter psykisk eller med rus. Alt kan bli veldig komplisert og vanskelig i forhold til hva man kan ta tak i, fordi problemene ofte er veldig sammensatte. For den det gjelder, så føler man lett at man blir stående utenfor et fellesskap og definert som et problem på samfunnets kostnadsside.

Fontenehuset Rygge vil ha flere medlemmer i 2020 enn i år, og de som har behov for stedet må få mulighet til å komme. En reduksjon i støtten vil bety en forringelse av den enkeltes mulighet til å bli en aktiv samfunnsborger.

Selv om man har utfordringer knyttet til psykisk helse, er man aldri sin diagnose, og alle har mange iboende ressurser. Hvilke briller man ser verden gjennom definerer hva man faktisk ser.

Visjonene og ønskene som ligger til grunn for utformingen av den nye kommunen (og de omkringliggende), er ord som gir grunn til både håp og optimisme: et ønske om et mangfoldig, skapende, varmere og grønnere samfunn.

«Vi, som er eller har vært de som defineres som de sykeste blant oss, ber om å bli tatt på alvor!»

«Vi trenger deres bidrag slik at vi kan motta og gi støtte i et fellesskap som dekker våre behov og gir håp for fremtiden. La oss slippe den ekstra utryggheten økonomien medfører, når så mange av oss, endelig, opplever at livet har fått ny mening og er verdt å leve!»

«Vi vil bidra – la oss få muligheten til det!»Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags