Ja til frisklivssentral i nye Moss

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTI Moss Avis fra 9.mars refereres prosjektrådmann Hans Reidar Ness på et forslag om å søke om tilskudd til etablering av Frisllivssentral (FLS) i Moss storkommune fra januar 2020. Det er et forslag vi støtter.

LES OGSÅ: Vil ha frisklivssentral i nye Moss

I Samhandlingsreformen er FLS en av de 3 hovedsøylene i forebyggende helsearbeide i kommunene ved siden av helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Både Moss og Rygge har tidligere hatt sine FLS, men de ble begge nedlagt pga manglende økonomisk gjennomføringsevne, hhv.i 2013 og 2015. Det var beklagelig, all den stund mange av landets kommuner har gode erfaringer med FLS. 60 % av kommunene har etablert FLS.

Eksempler på godt forebyggende arbeide i distriktet i dag er Familiesenteret i Rygge. ”Aktiv på dagtid” og ”Tjukkasgjengen” i Moss.

Dessverre er det slik at Moss scorer lavt og dårligere enn landsgjennomsnittet på en rekke helseparametre, eksempelvis når det gjelder psykiske lidelser, misbruk av B-preparater (nerveberoligende, sovetabl., smertestillende) og livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, KOLS og type 2-diabetes.

I medisinen pleier vi å si at forebygging er den beste behandling. Men, det er også slik at forebygging koster penger. Satser man på forebygging får man imidlertid flerfold igjen, men det vises i andre regnskap og budsjetter.

Som antydet ovenfor er det allerede etablert mange nyttige og prisverdige tiltak i Moss og Rygge. Vi behøver derfor ikke å begynne på bunnen eller finne opp hjulet pånytt. Vi tror imidlertid at en FLS vil ha en samlende og koordinerende funksjon med større gjennomslagskraft enn de spredte og usystematiske tiltakene som finnes i dag.

Vi mener at en FLS vi favne bredere og være et godt tilpasset lavterskeltilbud for målgruppene, nemlig de som har behov for å komme seg inn på et bedre spor, komme seg ”opp av sofaen” og innrette seg på en bedre livsstil. De som ikke greier det selv og som trenger det mest. va sier dere, politikere ?

LES OGSÅ:

Vil ha frisklivssentral i nye Moss

Om livsglede og fellesskap på tvers av generasjoner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags