Jeg vil komme med en kort ABC- opplæring for politikere og andre personer som tar beslutninger innenfor områder de absolutt burde vite hva de tar beslutninger på.

Vaktsystem

Barnehagens bemanning og vaktsystem: Grunnbemanning, eller antall personer ansatt på en avdeling / base, betyr ikke at de samme folkene jobber fra kl. 06.30 på morgenen til kl. 17.00 på ettermiddagen.
De ansatte går i det vi kaller et vaktsystem, der ingen jobber lengre enn 7 timer og 30 minutter.
For å fylle ut et vaktsystem, der åpningstiden er på for eksempel 10 timer og 30 minutter, vil en observant leser oppdage at det er en mismatch mellom arbeidstid og åpningstid.


Forenklet sett kan vi si at mellom kl. 06.30–09.30 og mellom kl. 14.00–17.00 går personalet underbemannet.
Og da burde jeg nesten ikke nevne at de ansatte faktisk ofte kan være alene med ei barnegruppe både på morgenen og på ettermiddagen.

Møter i kjernetida

Nå unngikk jeg med vilje å fortelle om pedagogenes arbeidstid, om alle typer tilsyn som er lovpålagt og at alle avdelingsmøter, ansvarsgruppemøter, nettverksmøter, medbestemmelsesmøter, ledermøter, assistentmøter, medarbeidersamtaler og foreldresamtaler helst skal foregå i kjernetida (mellom kl. 09.30–14.00 da flest mulig er på jobb og ting er praktisk mulig å gjennomføre).


I tillegg foregår alle mulige aktiviteter med barna, lunsj og soving (for de minste) i dette tidsrommet.


Her er en liten faktaopplysning fra Lov Om Barnehager å tygge på: § 1. Norm for pedagogisk bemanning: Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.

Fritt frem å spekulere

I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.
Med andre ord er det fritt fram å spekulere på hvor mange ufaglærte du ønsker å tilsette i tillegg til pedagogen eller pedagogene, og det kan jeg love blir gjort bortover.


Her handler det om å spare penger og dermed skjæres det ned på antall ansatte og vikarmidler, og på det området er absolutt ikke alle kommunene barnas beste venn. Min egen kommune Rygge et «godt eksempel» i så måte.
Det er viktigere å «effektivisere» enn å tenke langsiktig vinning i et sosialøkonomisk perspektiv.

Anbefales ikke

Til slutt et spørsmål til deg kjære politiker: Har du noen gang prøvd å passe 7 ett–åringer og 4 to–åringer alene i en halvtime eller time noen gang, eller 18 tre–femåringer en hel dag alene?
Det har jeg, men jeg tviler på at så mange beslutningsdyktige politikere har gjort det.
Det anbefales heller ikke, ikke for noen parter.


Jeg vil bare presisere at den gangen jeg var alene med hele barnegruppa en hel dag var for 15 år siden da det ikke var vikarer å oppdrive, og jeg vil for all del ikke at mine ansatte skal havne tilbake til den tiden og de tilstandene for å si det sånn.


Men, bruk for all del så lite penger dere bare klarer på barnehagesektoren, sånn at kommunen blir drevet effektivt på papiret.
Det kommer tilsynelatende til å gå helt greit ei stund, helt til den dagen det skjer en alvorlig ulykke på grunn av underbanning og vikarstopp.
Da blir det dårlig med nattesøvn vil jeg tro, og da er det for seint å angre på det du visste var feil prioriteringer i utgangspunktet.