– Hode, skulder, kne og tå

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Sommerens sykehusdebatt har handlet mye om et kne. Skade og smerter i kneet kan være alvorlig nok for dem som opplever det. Med knær som utgangspunkt, samt offentlig ventetid på MR-undersøkelse, har røde og blå politikere kranglet i sommervarmen om hvem som har best helsepolitikk og de edleste holdninger.
Slike ideologiske diskusjoner fjerner verken behandlingskøer, de utfordringer vi står overfor i Helse-Norge eller skaper tillit hos velgerne.
For pasienter som trenger hjelp og behandling bryr seg neppe om de er under «rød» eller «blå» behandling. Det er kun ett ord som er viktig i denne sammenheng: Trygghet. Trygghet for at legevakt og akuttmottak er forsvarlig betjent når ulykke og alvorlig sykdom inntreffer. Trygghet for at vi og våre pårørende får god og riktig hjelp på sykehuset når vi trenger det.

Trygghet for at det finnes like god behandling for dem som har psykiske lidelser som fysiske. Trygghet for at forebyggende helsetjeneste og samhandlingsreform fungerer. Trygghet for at ikke lommeboka skal styre om vi får god hjelp i rett tid.

Det er dessverre skapt utrygghet i befolkningen som sogner til Ahus. Det har vært for mange ulykkelige hendelser som er rapportert både i media og på folkemunne.
Det tar tid å snu et slikt omdømme. Og det er svært trist for alle dem som daglig har sitt virke på Ahus og gjør en formidabel jobb.

Denne utryggheten må vi politikere ta på alvor – og vi må gjøre noe konkret med den. KrF, med partileder Knut Arild Hareide i spissen og undertegnede, besøkte derfor Ahus i sommer for å danne oss et bilde av utfordringene i Sykehus-Norge. Særlig tre områder for forbedring tar vi med oss. Det første er behovet for å øke kapasiteten. Sykehuset har i dag ikke kapasitet til å ta unna den befolkningsvekst som skjer i vårt område. Derfor må vi bygge ut slik at den samlede kapasiteten blir økt. For det andre er det to områder som særlig krever økt innsats – eldreomsorgen og styrking av tilbudene innen rus og psykiatri.
For det tredje må vi aktivt bidra til at befolkningen i Akershus opplever trygghet for at de kommer til å få den hjelpen de har behov for – når de trenger den. Dette vil være KrFs hovedprioritet fremover.

KrF tror på en mellomløsning i helsesektoren der en god offentlig helsetjeneste kan spille sammen med private tilbud, slik at køene reduseres. Vi har for eksempel lykkes med å lage gode ordninger for dette innen barnehagesektoren.

Dessverre har rødgrønn frykt gjort at mange ideelle private har måtte legge ned de siste årene, spesielt innen rus og psykiatri. Vi vil avbyråkratisere og ta tilbake den politiske styringen av sykehusene gjennom å avvikle de regionale helseforetakene. Om vi har problemer med hode, skulder, kne eller tå skal vi være trygge på at vi møtes med verdig og riktig behandling – når vi trenger den.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags