Jernbane og dobbeltspor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattForslag til trase for nytt dobbeltspor fremkommer av vedlagt kart. Fra Moss ønsker vi at dobbeltsporet skal følge E6 til Solli. Videre i tunnel under Fredrikstadmarka til Rolvsøy. Traseen kan krysse Glomma på samme sted som i Jernbaneverkets (nå Bane NOR) sitt alternativ 2B, jf. Mulighetsstudien av 2011. Det må vurderes en trase der dobbeltsporet går inn i Sverige i nærheten av Svinesund.

Fordelene med dette forslaget er mange. Hele traseen Råde – Fredrikstad er stilt i tvil grunnet kvikkleire. Fra Moss til Solli går raet og her er grunnforholdene kartlagt i forbindelse med utbyggingen av E6. Gode grunnforhold vil gi lagt rimeligere utbygging. I Sverige er man opptatt av om toget kommer nær Rygge flyplass. Svensk interesse for Rygge gir økt forhåpning om gjenåpning.

Mange har ikke fått med seg at det vil bli kapasitetsproblemer på strekningen Ski – Moss selv med dobbeltspor. Dette dersom man lykkes med å overføre de store godsvolumene til bane som det er ambisjoner om, og som Norge har forpliktet seg til i klimaavtalen. Av persontog skal det på strekningen Moss – Ski gå fire intercitytog og fire lokaltog hver vei hver time. Når godstog og utenlandstog kommer på toppen vil det ikke være tilstrekkelig kapasitet.

Det har kommet mange signaler fra Bane NOR om at IC – prosjektet ikke er et godsprosjekt og at det pågår planlegging av andre løsninger for gods som så langt ikke er presentert for Sarpsborg. Et eventuelt ytterligere spor direkte Ski – Sarpsborg vil med SaFoSa sitt forslag bli Ski – Solli og ikke Ski – Tarris. På denne måten unngås det at Sarpsborg risikerer å få gods direkte fra Ski gjennom sentrum av byen dersom sporet Ski – Sarpsborg skulle bli en realitet.

Det er bevegelse på svensk side der det vurderes å utrede en trase i Bohuslän. Vi mener at alt videre arbeid med IC – prosjektet må avvente at det presenteres en samlet plan for gods og utenlandstrafikk Oslo – Göteborg.

Eksisterende traseer i Østfold kan benyttes til bybane. Vi tror at mange vil ta toget fra Askim, Mysen og Rakkestad dersom de kan velge å gå av på Sarpsborg stasjon, Alvim, Greåker, Rolvsøy eller Glemmen i Fredrikstad. Potensialet for passasjerer på Østre Linje vil øke ytterligere om det bygges en bane for lett materiell fra Alvim til Kalnes sykehus med stopp på Grålum. Med denne løsning vil man lokalt kunne ta toget fra en rekke lokasjoner til en attraktiv stasjon i Sarpsborg sentrum. Eksisterende trase må for øvrig også benyttes til lokal godstrafikk, som tømmer til Borregaard.

Ideen om traseen Moss – Solli – Rolvsøy – Svinesund har vi hatt i flere år. Det kan kanskje finnes bedre alternativer, men dette alternativet er langt bedre enn nåværende plan om dobbeltspor for gods i skarpe kurver, i store omveier, i kvikkleire, bolig- og sentrumsområder, over Tarris og gjennom middelalderbyen Borg. Kartet med forslag til trase ble blant annet presentert på Aksjon Rett Linje sitt åpne møte den 13. februar og er presentert i lukkede kretser tidligere. Vi registrerer nå at det er flere som adopterer denne løsningen.

Grunnen til at dette forslaget ikke har blitt presentert bredere tidligere er at ingen kan kreve at ulike private utkast til traseer blir formelt vurdert. Vi har imidlertid ment at alternativ 2B, (senere benevnt ØB4E) som hadde en formell status, ble vraket i en uryddig, og etter vår syn ugyldig prosess. Vi har derfor fram til nå fremmet krav om at denne traseen må vurderes på nytt. Nå presenterer vi en variant av Rett Linje som vårt syn er det beste alternativet som er presentert så langt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags