Jeg har den siste uka vært så «heldig» å være forsidestoff i Moss Avis sammen med Per Arild Simonsen i Mossefossens Venner og Helge Jodalen i DNT Vansjø ved flere anledninger. Men avisen har ikke vært så flink til å få med alle personenes navn. I kommentarfeltene på nettavisen og på sosiale medier ser jeg at det fra enkelte personer er viktig at alle blir navngitt. I lang tid har jeg mislikt holdningen til DNT Vansjø ovenfor bønder og grunneiere.

3. mars sendte jeg følgende e-post til DNT Vansjø (gjengis ordrett): Hei! Over min eiendom Unum, gnr. 97, bnr. 1, 3 og 9 i Våler går det 2 blåmerkede løyper – 1 fra tunet på gården og over til naboeiendommen Røstad (øst – vest) og 1 langt vest på eiendommen (sør – nord).Undertegnede ønsker ikke at blåmerkede løyper over min eiendom skal vedlikeholdes og merkes og heller ikke at blåmerking skal oppfriskes.

Denne e-posten har tydeligvis vært et samtaleemne på DNT Vansjøs årsmøte samme kveld. For kommende tirsdag kveld (07.03.17) leser jeg nettavisen og blir overrasket over forsiden og tilhørende artikkel. Samme artikkel stod i papirutgaven onsdag 8. mars. Hovedoppslaget på forsiden (skrevet av Torgeir Snilsberg) er et stort bilde av Per Arild Simonsen og overskriften: Utsatt for utpressing om Vansjø. Videre på forsiden står det at en grunneier har presset DNT Vansjø til å trekke seg fra kampen om Vansjøs vannstand.

DNT Vansjø ble truet med at de ikke lenger ville få lov til å rydde løyper på grunneierens eiendom, hevder Simonsen. På side 4 og 5 i papiravisen følges artikkelen opp med overskriften: -DNT Vansjø presses til taushet. «Dersom DNT Vansjø vil fortsette å rydde løyper i skogen min, må dere trekke dere fra kampen om vannstanden i Vansjø». –Omtrent slik lyder trusselen fra en grunneier med stor innflytelse, skriver journalist Snilsberg. Her blir undertegnede beskyldt for å presse DNT til å trekke sin høringsuttalelse og for å presse dem til taushet.

Simonsen kaller dette til og med «metoder som ellers brukes i land vi ikke liker å sammenligne oss med.» Jeg oppfordrer alle med interesse for saken om å lese artikkelen i Moss Avis onsdag 08. mars en gang til, særlig de som har kommentert den enten i avisen eller på sosiale medier.

Jeg kan ikke noe sted i e-posten se at det har kommet fram noen trusler eller utilbørlig press eller ønske om at DNT skal trekke sin høringsuttalelse.

Torsdag 9. mars, også nå på forsiden, dog noe mindre oppslag, hevdes det at grunneier er lei seg for presset på DNT. I avisen følges saken opp med at grunneieren beklager overfor DNT og vil møte DNT Vansjø til dialog fredag. Bakgrunnen for dette oppslaget var at jeg på onsdag 8. mars hadde en svært kort telefonsamtale med Jodalen som befant seg på en konferanse på Hamar. Jeg ba om et møte med DNT og han skulle kontakte meg neste dag. Jeg beklaget ikke noe som helst i denne samtalen.

Møtet mellom DNT Vansjø og undertegnede ble avtalt til fredag 10. mars kl. 15.00 på DNT Vansjøs kontor. Her ble alle påstander avkreftet. Det bekreftes at e-poster og oppsummering av samtaler med personer i DNT ble gjengitt riktig fra min side. Samtidig bekreftes at jeg aldri har kommet med noe som helst som kan sammenlignes med press eller trusler og heller ikke beklaget eller angret på utspillet, slik det hevdes i avisen.

Jeg oppfordret DNT Vansjø om å kontakte Moss Avis og beklage alle påstander og usannheter som er kommet fram i avisen de siste dagene. Samtidig poengterte jeg ved flere anledninger at jeg ikke godtok oppslag med «misforståelser» eller at vi hadde «snakket forbi hverandre». Jodalen ville da komme med en felles uttalelse, noe jeg bestemt avslo.

Jeg har ikke noe å beklage eller be om unnskyldning for i denne saken. Avtalen var da at Jodalen skulle utforme et forslag og sende meg for «godkjenning». Han kommer med et forslag hvor overskriften er «fellesuttalelse». Jeg er heller ikke veldig imponert over resten av innholdet i forslaget og velger å vente med å svare til neste dag.

I mellomtiden kommer nettavisen med nye opplysninger v/Torgeir Snilsberg: Vansjø-striden nærmer seg snart en løsning. Grunneieren og DNT Vansjø vil komme med en felles uttalelse. Lenger ned i artikkelen under overskriften «Misforståelser» hevdes det at vi er på gang med noe. Lørdag er det en ny forside i papirutgaven av Moss Avis hvor DNT sentralt uttaler seg. Mon tro om vedkommende har uttalt seg på riktig grunnlag.

For øvrig har journalist Torgeir Snilsberg en kommentar under «Mårn` du» på baksiden av Moss Avis lørdag 11. mars hvor han skriver at «fake news» (falske nyheter) er i vinden for tiden. Rart dette kom akkurat nå.

DNT Vansjø er ikke er store nok til å rydde opp i dette oppkoket av usannheter og falske beskyldninger. Hvem som har gått til Moss Avis – om det er DNT eller Per Arild Simonsen eller Torgeir Snilsberg for den saks skyld – spiller ingen rolle for meg. Det er DNT jeg må forholde meg til siden det var hit min første henvendelse gikk. En forening eller organisasjon på DNT Vansjøs størrelse (2.100 medlemmer) burde ha ryggrad og evne til å dementere slike løgner og oppkonstruerte påstander, selv om de kommer fra enkeltmedlemmer.

Jeg synes det er sterkt beklagelig at en så stor og flott organisasjon som DNT Vansjø, med så mange dyktige medlemmer, skal ha et så svakt og lite pålitelig lederskap. Et lederskap som går ut med slike påstander og ikke klarer å beklage i ettertid, bidrar til at DNT Vansjø mister all troverdighet og respekt hos meg. Jodalen har bedt meg «framsnakke» foreningen. Må ærlig innrømme at jeg sliter med det pr. i dag.

Løypenettet over min eiendom har familien valgt å vedlikeholde og stelle selv. Ved et ev. skiføre skal vi sørge for at det er skispor i «Unumløypa» over vår eiendom. Til slutt er det viktig å presisere at dette gjelder meg som privatperson og ikke som ansatt i Våler kommune. Det vil ikke komme flere kommentarer til avisen fra meg i denne saken.

MOSS AVIS MENER: Demoratisk problem