Det er med stor interesse jeg leste Tor J. Sibberns innlegg om rørbru i Moss Avis. Nå hørte jeg på radio at forbindelsen over fjorden ville bli avgjort innen påske. Det var snakk om bru eller tunell. Rørbru nevnes ikke, hvem skal ta avgjørelsen?

LES OGSÅ: Rørbru som alternativ fjordkryssing, sør for Moss og Horten

Jeg går ut fra at det er de samme organer som utarbeidet den store konsekvensutredelsen som anbefalte at forbindelsen over fjorden vil være den mest hensiktsmessige med forbindelsen Moss – Horten. Men det ble ikke inkludert rørbru og en jernbaneforbindelse var ikke nødvendig.

Argumentet mot rørbru var at man måtte bygge på kjente og trygge erfaringer. Prosjektet ligger minst 30 til 40 år frem i tiden. Videre har jeg lest at tilgangen ved tunell eller bru vil bli for bratt hvis man skal inkludere jernbanen. Hvis detter er riktig er rørbru det eneste alternativet.

Så litt om traseen. I og med at man ikke har gått inn for en togstasjon under Moss (Basartaketalternativet), har man ødelagt muligheten for å legge forbindelsen under Jeløy. Man må da trekke lenger sydover og gå ut fra t.eks området ved Feste. Herfra kan rørtunellen gå under Bastøya direkte til Borre. Her er det allerede laget ny vei til E18 og man kan benytte den gamle jerbanetrasèen frem til Skoppum. Veiforbindelsen kan gå i tunell direkte fra Årvollkrysset inn i rørbrua. På den måten slipper man en bratt tilførsel og dyre og omstendelige ekspropriasjonsprosesser.

Så noen ord om jernbanen. Jeg går ut fra at Sørlandsbanen vil bli regulert gjennon Vestfoldbyene og Porsgrunn/Skien. Ved å benytte den nye Follotunellen og fjordforbindelsen vil man spare minst en halv times reisetid. Sørlandet vil få en raskere forbindelse til kontinentet i og med at man kan benytte Moss i stedet for Oslo som omstigningspunkt.

En del godstrafikk kan også kjøres gjennom rørforbindelsen og man kan muligens slippe å utvide tunellen gjennom Oslo. Jeg håper de respektive organer kan ta dette i betraktning.

LES OGSÅ:

Fremtidsrettet løsning for fjordkryssing

En arkitekts bekjennelse