Akershus fylkeskommune og fire opplæringskontorer inngikk nylig en avtale om læreplassgaranti for elever innen bygg og anlegg.

Samarbeidsprosjektet vil gi elever som søker yrkesfag et mer forutsigbart utdanningsløp og gi bedre oppfølging i overgangen mellom skole og læretid. Avtalen er en av vårt arbeid med yrkesfagløftet i Akershus fylkeskommune. Slike avtaler er viktig for å bedre samarbeidet med opplæringskontorene og bedre omdømmet til bransjen. Avtalen er en videreføring av et pilotprosjekt som har pågått i tre år.

Bygg- og anleggselever som oppfyller et sett kriterier knyttet til fravær, karakterer og generell motivasjon for faget får en garanti om læreplass ved endt opplæringsløp i skolen.Når ungdom søker yrkesfag er det en forventning om at de skal kunne ta fag- eller svenneprøve og deretter gå ut i jobb.

Så enkelt har det ikke alltid vært, men nå får elever læreplassgaranti. Dette gir elevene en sikkerhet for framtiden, og det har mye å si for rekrutteringen til yrkesfag generelt. Målet er at en slik garanti kommer på plass for alle yrkesfag som tilbys ved de videregående skolene i Akershus.

Opplæringskontorene som skrev under forlengelsen av avtalen var Murmesternes forening Oslo, Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, Lærling Øst, og Malermesternes opplæringskontor. Avtalen gir et tydelig signal til både elever og foreldre om at så lenge man gjør det man skal på skolen, så blir du tatt i godt imot av arbeidslivet. En av de største gevinstene vi ser, er at elevene måler seg mot de konkrete kriteriene, og skjerper innsatsen for å nå dem.

Vi ser også at garantien begynner å feste seg, og at flere føler det er trygt å søke seg til byggenæringen.

Akershus fylkeskommune som skoleeier deltar i prosjektet med sine skoler med byggfag avdeling og lærlingekoordinatorer ved følgende videregående skoler: Eidsvoll, Skedsmo, Nesbru og Vestby videregående skoler.

Da vi startet opp for tre år siden var det en unik avtale og jeg tror det er flere fylkeskommuner som vurderer å inngå lignende typer avtaler. Vi har et ansvar for de som velger yrkesfag får en garanti om at de får fullført opplæringen sin. Dette er den tryggheten som trengs for å velge yrkesfag og samfunnet trenger denne kompetansen.

Målsettingen er at tilsvarende avtaler skal signeres innen alle utdanningsprogrammer.

LES OGSÅ:

Utfordringer og muligheter i videregående skole

Charlotte er blant de nominerte til «Årets lærling»

Inngår lærlingkontrakter med videregående skole