Moss Lufthavn Rygge (MLR) hadde en trist historie bak seg da driften ble lagt ned i fjor. Flyplassen har aldri fått noe gratis, og måtte kjempe for sin eksistens fra dag én. Etter årevis med motgang fra de rødgrønne, så det lysere ut da den borgerlige regjeringen hevet passasjertaket, og sikret MLR like rammevilkår som sine konkurrenter. Likevel var det tilsynelatende den samme regjeringens innføring av flypassasjeravgiften som ble den siste spikeren i kista.

Det har vært en etablert sannhet at avgiften ene og alene var skyld i nedleggelsen på Rygge, men flere stiller nå spørsmålstegn ved dette.

Var avhengig av Ryanair

Mot slutten var MLR helt avhengig av Ryanair, som på sin side hevdet at det ikke ville være lønnsomt å opprettholde sin base på Rygge, dersom den nye avgiften ble innført. Ettersom flyplassen så det som nødvendig å opprettholde basestrukturen for å kunne drive økonomiske forsvarlig, endte det med at selskapet trakk seg ut, og dermed var nedleggelsen et faktum. Ryanair flyttet deretter store deler av sin virksomhet fra Rygge, til Torp og Gardermoen, samtidig som de opprettholdt aktiviteten på Haugesund.Det meldes om stor suksess på Gardermoen, og på Torp skal aktiviteten nå trappes opp, med opprettelse av nye ruter i 2017. Man kan dermed konstatere at flypassasjeravgiften har hatt liten påvirkning på Ryanairs tilstedeværelse i Norge.

Et av konkurransefortrinnene til Ryanair har lenge vært muligheten til å operere i land med høyt kostnadsnivå, samtidig som selskapets ansatte har arbeidskontrakter basert på Irsk arbeidsrett. Irland gjennomførte en oppmykning av lovverket sitt for en tid tilbake, og dette har medført at irske arbeidstakere står svakere enn vi er vant med i norsk arbeidsliv. Samtidig har den høye arbeidsledigheten i Sør-Europa gitt flyselskapet stor tilgang til arbeidskraft som er villig til å akseptere lavere lønn og reduserte arbeidsvilkår.

Ryanairs forretningsmodell ville neppe vært like lønnsom, om lønnsom i det hele tatt, dersom de måtte fulgt den norske arbeidsmiljøloven.

I 2013 gikk en kabinansatt til sak mot Ryanair for det hun mente var en usaklig oppsigelse. Ryanair krevde at saken skulle føres for irske domstoler, og etter irsk lov, men tapte på begge punkter, etter flere runder i rettssystemet. Den enstemmige dommen i Lagmannsretten innebar at utenlandsk personale som er stasjonert i Norge, også er underlagt norsk lov.

Ettersom Ryanair hadde norsk base på Rygge, skulle altså de ansatte ha samme rettigheter som resten av landets arbeidstakere. Arbeidstakerorganisasjonen Parat anslo at Ryanairs kostnader i Norge ville øke med 30-40 prosent som følge av dommen, og løftet frem dette som den egentlige grunnen til at selskapet la ned på Rygge.

Nedleggelsen frigjorde Ryanair fra dommens konsekvenser, og selskapet kunne nå fortsette som før, fra andre flyplasser. Utifra den juridiske situasjonen, kan man spekulere i om selskapet uansett ville lagt ned sin base, og at flypassasjeravgiften var et ypperlig «røykteppe» å gjemme seg bak.

Da Aftenposten konfronterte selskapets markedssjef om de ansattes arbeidsvilkår i slutten av fjoråret, fikk de egentlig et temmelig oppklarende svar: « Siden vi stengte vår Oslo Rygge-base den 29. oktober har vi ingen ansatte i Norge, så det er det ingen vits i å korrigere disse falske Parat-anklager».

Uansett hvor avgjørende den var for nedleggelsen på MLR, så er det viktig å understreke at regjeringen aldri burde latt seg presse av Venstre, og at flypassasjeravgiften fortsatt aldri burde eksistert. Dessverre ser vi at også opposisjonen, med AP og SP i spissen er tilhengere av avgiften, og at de viderefører denne i sine budsjettforslag. Likevel er håpet at FrP kan få flertall for at den avskaffes ved neste korsvei.

LES OGSÅ

Ryanair ut mot Parat i Cocca-saken

Gardermoen tror på Ryanair-vekst

Ryanair bare øker og øker

– Seteavgiften førte ikke alene til nedleggelse av MLR

Kom altfor sent til feil flyplass