Det er lov å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt. Når man går av sykkelen og går over gangfeltet er det plutselig vikeplikt. Uklarhet og uvitenhet blant mange bilister kan skape farlige situasjoner. Hva med et meget billig miljøtiltak.

Legg tilrette for syklistene som ikke forurenser miljøet. La dem slippe å gå av sykkelen hele tiden.

Gi syklister forkjørsrett. Enkel regel at alle motoriserte skal stoppe for gående og syklister på gang(sykkel)felt som en del av et miljøtiltak.

Sammenhengende sykkelveinett

Ellers lurer jeg på hvor lenge det tar for at et sammenhengende sykkelveinett er på plass i Moss. Det blir mye bygging. Et sammenhengende sykkelveinett er et viktig og godt miljøtiltak. Da tørr kanskje flere å sykle.

Et annet miljøtiltak kan være at alle som sykler til sin jobb får en ny sykkel hvert tredje år. Det er mange bedrifter i Nederland som praktiserer dette. Et miljøtiltak som fungerer.

Ellers kan man f.eks. bygge parkeringsplasser ved en evt. bomring og leie ut gratissykler til de som sykler videre innover mot sentrum.

Det er sikkert mange flere tiltak som kan hjelpe Moss til å bli en grønnere by, men vikeplikt for både gående og syklende på gang(sykkel)feltet er et meget billig tiltak.