Det er nærmest et folkekrav om ny flyvirksomhet på Rygge. Folk savner flyplassen sin så det gjør vondt langt inn i hjerterota. Initiativet Rygge Airport (RA) appellerer til våre følelser. Men hvor er fornuften?

En etter en av Østfoldkommunene prøver å blåse forsiktig på såret og melder om at de har stemt for å gi økonomisk støtte til Rygge Airport (RA).

Norwegian forsøkte å bygge et marked, men etter knappe et og et halvt år måtte de sommeren 2009 slutte med innlandsflyvninger og kutte i trafikkvolumet ved Moss Lufthavn Rygge på grunn av sviktende kundegrunnlag. Senere samme år startet Ryanair opp med sine flyvninger. Da var flyplassen i en situasjon med nesten 100 millioner i underskudd.

Det danske flyselskapet DAT led samme skjebne da de måtte legge ned sine ruter til Bergen, Stavanger, Trondheim og København pga. for dårlige tall.

At ledelsen ved Moss Lufthavn Rygge i ettertid blir beskyldt fra flere hold for å ha valgt å kun satse på én aktør som fikk spesialbehandling er en omskriving av sannheten som får stå uimotsagt i mediene. At mediene gang på gang ukritisk siterer RA og andre på dette er unøyaktig og slurvete. Forstå at dersom man ikke hadde fått til en baseflyavtale med Ryanair i 2009 som kunne bringe trafikkvolum til flyplassen, så hadde mest sannsynlig flyplassen blitt nedlagt allerede da. Sånn sett kan man si at flyplassen ble avhengig av én aktør. Men dette var ingen villet utvikling fra flyplassledelsen sin side. Det var en redningsaksjon.

Ryanairs tilstedeværelse har aldri vært en hindring for andre flyselskap å etablere seg på Rygge. Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter i en e-post: «Vi reduserte vårt tilbud i all hovedsak fordi etterspørselen ikke var god nok. Vi erfarte at kundegrunnlaget var for dårlig og at lønnsomheten derfor uteble. Det er vanskelig å spekulere i om gode Ryanair-avtaler er årsaken til at ikke flere flyselskaper inntok Rygge, all den tid vi ikke har innsyn i hvilke avtaler andre selskaper fikk.»

Da er det underlig at andre kan uttale seg skråsikkert om disse årsaksforholdene.

Er dere klar over hvor mye penger det koster å starte opp og drifte en flyplass? Orkla og Olav Thon har til sammen tapt hundrevis av millioner. De har mest sannsynlig gjort alt de har kunnet for å holde liv i Rygge. Selv store konsern kaster ikke så mye penger ut av vinduet for moro skyld.

Skulle Rygge bli tatt inn i Avinor-systemet vil det som de fleste andre norske flyplasser bli et minus-regnskap. Men Staten bør se det samlede kostnadsbildet og hvilke fordeler Rygge har som kan oppveie dette; for eksempel samdriftsmodell med Forsvaret og lavere beredskapskostnader, eksisterende infrastruktur, trafikkavlastning fra Gardermoen og mulighet for å skyve en tredje rullebane der noen år frem i tid, og miljøeffekten av kortere reisevei sydover.

Norske politikere har i årevis lagt nye avgifter på flyreiser. Det spekuleres i om det er sammensatte årsaker til at Ryanair sa opp sin kontrakt om basefly på Rygge, men flypassasjeravgiften spilte garantert en stor og avgjørende rolle. SAS presenterte nylig et blodrødt regnskap hvor høyere oljepris, dollarkurs og flypassasjeravgift dro resultatet i negativ retning. Det er ikke tvil om at avgiften bidrar negativt på lønnsomheten.

Flere av Østfoldkommunene gjør nå et kollektivt politisk knefall og spytter inn midler i Rygge Airport (RA) selv når rådmennene innstiller på avslag. Dette er unnfallenhet og feil bruk av skattebetalernes penger. Hva med å gjøre jobben selv? Her bør man snarest samles om et felles Østfoldpolitisk trykk for å finne ut hva som kan være realistisk bruk av Rygge. Løfte det opp på regjeringsnivå og kreve en utredning fra Samferdselsdepartementet. I det minste gjøre et iherdig forsøk.

Mens vi venter vil Rygge Airport (RA) fortsette å jobbe med tilrettelegging for Vippsing fra entusiastiske privatpersoner, kommunal støtte og videosnutter fra kjendisambassadører. Hva slags virkelighet er det RA lever i? Hvor lenge kan RA holde allmennheten med godt snakk? Hva har skjedd med konkurransesituasjonen i kommersiell luftfart som plutselig skal tilsi at flyselskapene nå vil strømme til Rygge med et trafikkvolum som sikrer varig drift?

Knut R. Johannessen – mannen bak initiativet Rygge Airport har erfaring med kronerulling for flyplasser. På slutten av 90-tallet startet han et lignende initiativ; «Folkeaksjonen for nærflyplass på Fornebu» etter vedtaket om flytting av hovedflyplass til Gardermoen. Det viste seg å være en politisk død hest, men initiativet samlet 3.500 betalende medlemmer, fikk støtte fra lokalt næringsliv og kjendiser som BanjoKari Svendsen, Aud Schønemann, Arve Opsahl, Knut Borge, Eli Rygg og Lillebjørn Nilsen.

«Næringslivet elsket ideen. De ga oss 7 millioner i støtte, og vi hadde fire ansatte de tre årene aksjonen pågikk», fortalte Johannessen til avisen Budstikka. Det er nå cirka 17 år siden Knut R. Johannessen innså at slaget om Fornebu var tapt.

Ser vi en blåkopi utspille seg? Bortsett fra at her er det politikerne som viser sin symbolske støtte, mens næringslivet glimrer med sitt fravær.

Så mye som vi alle ønsker at flyplassen på Rygge skal gjenoppstå, bør vi være realistiske. Trafikkgrunnlaget er ikke stort nok for en kommersiell bærekraftig flyplass uten statlig hjelp.

LES OGSÅ:

Derfor stemte vi mot å gi 100.000 kr til Rygge Airport

Presedens og forskjellsbehandling

Engasjert Tommy Steine sponser Rygge Airport med forestilling

Kan ta flere år før flypassasjeravgiften fjernes

Rygge Airport: Flypassasjeravgiften bryr oss ikke

- Høyres snuoperasjon kommer halvannet år for sent

Strømmer inn Vipps-kroner til Rygge Airport

Har startet kronerulling for å redde flyplassen på Rygge