et er bra for byen med et levende sentrum som fylles av folk og aktivitet. I en tid der vi må begrense utslipp av klimagasser vil fortetting i bykjernen være et nødvendig virkemiddel for å redusere transport og forurensning. Derfor satser Moss Høyre på sentrum.

Heldigvis skjer det mye bra i Moss sentrum om dagen. I sommerhalvåret fylles gågaten med mossinger og besøkende under arrangementer som Mossedagene, matmarked og Christian Frederik-løpet. Gjennom deltagelsen i In Situ (EU-nettverk for kunst i det offentlige rom) har sentrumsområder vært scene for flotte kunstopplevelser.

Vi ser også mer aktivitet ellers i året, som nyvinningen «Mosselørdag» eller ukene der restaurantbransjen samler seg om å tilby middag til en hundrelapp.

Det nystartede Moss I Sentrum har allerede tatt gode initiativ for å løfte sentrum, og har fått på plass en daglig leder som bidrar til å skape enda mer aktivitet og bevissthet rundt alt det spennende som skjer. I hovedgatene er de fleste butikklokaler i bruk, og det fremstår attraktivt å investere i både bolig- og næringsbygg.

Moss Høyre lovet i valgkampen å være fleksibel til alternativ bruk av tomme lokaler og legge til rette for høyere, tettere og mer variert boligbebyggelse i sentrum. Dette har vi fulgt opp i teknisk utvalg hvor vi hele tiden forsøker å komme i møte de som vil skape noe i Moss. Vi ønsker å være en ja-kommune som møter søknader med en positiv holdning. Kommer noen med et godt prosjekt som ikke er til ulempe for noen, så bør vi ikke nekte dispensasjon bare av prinsipp.

Med litt fleksibilitet tror vi at vi oppmuntrer til kreative og gode løsninger hos utbyggere og andre.

Samtidig sa vi i programmet vårt at estetikk skal veie tungt så vi får attraktive byrom. Det blir fulgt opp av utbyggerne som planlegger bygninger med høy kvalitet mange steder i sentrumsområdet. Og vi ser at prosjekter som har stått på vent en stund settes i gang, nå sist i Skoggata. Dette er gode signaler som bekrefter troen på en utvikling i riktig retning. Noen mener sentrum er i ferd med å forsvinne og har bestemt seg for at det ikke skjer noe i Moss. Jeg mener Moss sentrum har fremtiden foran seg, med stor boligutbygging som tetter hull i bybildet og gir flere muligheten til å komme inn på boligmarkedet. Bor det flere mennesker i sentrum vil det også bli mer attraktivt å drive næring der. Vi som er folkevalgte i bystyret har satset på sentrum med en moderne gågate, flott lekepark på Kirketorget, ny jule- og vinterbelysning.

Det vil komme skøytebane i Kirkeparken og snart begynner arbeidet med å gjøre Parkteatret til regionalt kulturhus med oppgradering av dagens sal og blackbox i Samfunnssalen. Kulturlivet, frivilligheten og næringslivet i Moss har massevis av arrangementer og aktiviteter gjennom året.

Det aller viktigste for at det fortsatt skal være mye aktivitet i sentrum er likevel at alle vi som bor i Moss bruker sentrum og møter opp på det som skjer. Jeg håper alle kan være med på det – vi ses i byen!

LES OGSÅ:

Takk for i år og velkommen 2017

– Moss er byen der mye skjer!