Hva nå Moss Arbeiderparti?

Av
DEL

KronikkI torsdagens bystyremøte skjedde det noe som heldigvis ikke har vært vanlig.

I juni møtet i sluttbehandlet bystyret detaljreguleringsplanen for Nore Vanem. Nærmere bestemt området som bl.a. skal ta imot store deler av rene masser fra jernbaneprosjektet gjennom Moss. I ettertid har Eirik Tveiten fra Rødt, Nina Wagner fra MDG, Sindre Westerlund Mork fra Venstre, May Hansen fra SV, Halvard Sand fra KrF og Arild Svenson uavhengig (NyKurs) fremsatt krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket. Kravet ble behandlet i bystyrets møte før helgen, og ble enstemmig oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Samtidig ba de samme partiene men nå med Arbeiderpartiet i tillegg, om at klagene fra hytteeiere, interesseorganisasjoner og grunneiere skulle behandles på nytt i bystyret. Ikke nok med det, men det ble sendt et krav om helhetlig konsekvensutredning på biologisk mangfold og naturtyper i detaljreguleringsforslaget fra utbygger, samtidig som man også ba om konsekvensutredning for å vurdere effekten av at vollene trekkes inn i byggeområdet. Vi oppfattet at Arbeiderpartiet sluttet seg også til dette siste, til tross for at de samme klagene ble grundig behandlet i Teknisk utvalg den 24. september, avvist og oversendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Vi undrer oss over hvordan Moss kommune vil bli styrt i de neste fire årene med så lite forutsigbarhet som Arbeiderpartiet her utviser – et parti som av næringslivet oppfattes som ansvarlig. Her overprøver bystyret et vedtak som er grundig behandlet i fagutvalget der sittende leder fra Arbeiderpartiet, er tiltenkt samme rolle i neste periode. Hva med utbyggers behov for forutsigbarhet? I Moss Avis 27.9. kan vi lese hva en sentral representant for Rødt, Ola Innset, mener om Skolt Pukkverk – her er det ikke mye positivt.

Da bystyret behandlet saken i juni, var vi allerede på overtid i forhold den fremdriften BaneNor og entreprenør har lagt til grunn for ferdigstillelse av dobbeltsporet i 2024. Kontrakten med entreprenør er i ettertid signert, og fremdriftsplanen for anlegget er at det fysiske arbeidet skal starte i oktober med flere hundre arbeidsplasser involvert. Hva skal de gjøre nå – melde seg på NAV? Hvilke signaler gir dette til fremtidige utbyggere og det eksisterende næringsliv i byen, og hva tenker fagforeningene?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags