Åpenhet, engasjement og samarbeid for fremtidens Moss og Rygge

Rødt lys: By- og bygdelistens Trond Martinsen reagerer på de store politiske partienes holdninger og minner om etablissementets manglende evne til å lytte.

Rødt lys: By- og bygdelistens Trond Martinsen reagerer på de store politiske partienes holdninger og minner om etablissementets manglende evne til å lytte.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg om byutvikling i Moss signert Trond Martinsen, by- og bygdeliste for Moss og Rygge.

DEL

Debatt Endelig. Nå forsøker Arbeiderpartiet å komme på banen i debatten om vår bys fremtid. Det var med forventning vi begynte å lese Svein Åge Lauritsens innlegg. Det viste seg raskt at det ikke var noen grunn til forventningene. I kjent Arbeiderpartistil fortsetter Lauritzen en oppramsing av forhold som ikke har med virkeligheten å gjøre.

Hans innlegg kan ikke tolkes annerledes enn at alle som er imot planene som Arbeiderpartiet sammen med Høyre har sørget for å få vedtatt, er imot endringer i byen.

Vi vil bli meget overrasket dersom det i det hele tatt finnes noen i denne byen som ikke er tilhengere av å føre jernbanen under byen, som ikke er opptatt av at byen må finne en løsning på kvelertaket Rv19 for lengst har tatt på byen og som ikke er opptatt av en bærekraftig byutvikling.Årsaken til den massive motstanden ligger altså ikke disse forhold. Årsaken er å finne i at flertallet av byens befolkning ser de enorme konsekvenser som vil ramme oss dersom dagens planer blir gjennomført.

Det flertallet i denne byen ser er at det finnes muligheter for andre løsninger som ytterligere kan minske reisetiden til Oslo, som vil kunne løse problemene med trafikk gjennom byen på en bedre måte enn dagens plan, som vil kunne sørge for en forening av de forskjellige interessene i Værla og ikke kun ta hensyn til havnas interesser.

Den massive motstanden er dokumentert ettertrykkelig i meningsmåling som MDG har finansiert. Motstanden blir ytterligere dokumentert via meget stor aktivitet på sosiale medier og i utallige avisinnlegg.

Det er å håpe at Lauritzens innlegg er et resultat av at maktpartiene nå skjønner at de ikke lenger kan tie ihjel motstanden, men ser nødvendigheten av å være åpen for debatt.

Det som etter vår mening er det store problemet er ikke bare at vedtak er fattet på mangelfullt grunnlag ved at alternativer ikke søkes utredet. Det er også måten prosessene blir drevet på. Prosesser som er preget av at mange aktører har mange hatter.

Havnestyrets leder, som er valgt for å ivareta havnas interesser, tar på seg hatten som folkevalgt i bystyret og er med på behandlingen av områdereguleringen uten at det stilles spørsmål om habilitet.

I styret for Sjøsiden Moss AS sitter det en politiker med verv i teknisk utvalg. Ingen stiller spørsmål om habilitet. Sjøsiden er avhengig av at det etableres et knutepunkt for havn, vei og bane. Flyttes knutepunktet vil forutsetningene for Sjøsiden bli sterkt svekket. Som styremedlem i Sjøsiden Moss AS må det i det miste fremstå som lite ryddig at styremedlemmet deltar i et kommunalt utvalg og fatter vedtak i saker av interesse for Sjøsiden Moss AS.

Vi har tidligere påpekt føringene som Arbeiderpartiet la som forutsetninger for planutredningen for havna. Det er rørende når Lauritzen i demokratiets navn gir By- og bygdelisten rett til å eksistere, men ikke særlig troverdig når han samtidig står for garantist for partiets udemokratiske behandling av denne og andre saker.

Nå kan han som de andre hevde at partiet har fattet vedtak og at flertallet vant. Formelt sett er dette riktig, men det ville vært fint om Lauritzen forklarer oss hvordan partiets behandling er i tråd med gode demokratiske prinsipper. Dersom Lauritzen har behov for det bistår vi gjerne med riktige opplysninger om hvordan prosessene ble gjennomført.

Det hadde også vært nyttig for allmenheten om Lauritzen på samme måte kunne informere oss om hvordan demokratiet har vært ivaretatt i prosessene der andre meninger enn de Arbeiderpartiet og Høyre forfekter ikke har verdi. Samtidig vil det være interessant å få informasjon om og hvordan Lauritzen har belegg for å fremheve riktigheten i de vedtak som har blitt fattet uten å vite hvordan alternative løsninger ville blitt.

Når Lauritzen finner grunn til å fremheve Moss sin tradisjon og kultur kan vi etter en gjennomgang av Espen Vinje sin bok «Moss – byen som tapte ansikt» slå fast at vi i alle år har vært vitne til en byutvikling der verdifulle bymiljøer har blitt ødelagt som følge av uvettig politiske vedtak.Lauritzen har rett i at «vi kan» i Moss.

La oss forene kreftene i konstruktiv dialog og sørge for at vi i sammen kan finne de beste løsningene for Moss og Rygge.

Med henvisning til et EU i krise er det nærliggende og peke på høyrepopulismens fremgang og stadig sterkere fotfeste. Årsaken til dette er å finne i at etablissementet i det politiske miljøet ikke har evnet å møte befolkningens behov, og ikke evnet å kommunisere med befolkningen på en måte som den menige mann forstår og kjenner seg igjen i.

Det er sikkert ikke meningen. Likevel er det viktig at Arbeiderpartiet og Høyre tar dette innover seg og møter andres meninger med respekt og vilje til kommunikasjon og samarbeid. I prinsippet er det nemlig ikke stor forskjell fra deres egen adferd, til det etablissementet som sørget for Brexit i UK og Trumps valgseier i USA.

På et tidspunkt i debatten om ny stasjon ble det fattet et vedtak i Arbeiderpartiet om utredning av stasjon i fjellet under Basartaket. Et vedtak som makta i partiet sørget for at partiet forlot. Det er ennå ikke for sent. Arbeiderpartiet har tradisjon for å ta folk på alvor. Vis at dette ikke bare er historie.

Opprettelsen av By- og bygdelisten for Moss og Rygge er ikke optimalt, men dessverre nødvendig. Det optimale ville vært at Arbeiderpartiet og Høyre hadde sett verdien av åpne og demokratiske prosesser og ført en konstruktiv prosess for vurdering av alle meninger og forslag som grunnlag for sine vedtak.

Når dette viser seg å ikke være mulig har vi ikke annet valg enn å møte dem på deres hjemmebane.

By- og bygdelisten for Moss og Rygge vil ha åpenhet og redelighet som rettesnor for sitt arbeid.

Alle våre prosesser vil være åpne for alle. Våre prosesser skal kunne gjennomgås og kontrolleres av alle som har behov for det. Vi skal søke kunnskap hos de som har skoen på. Vi skal ta folk på alvor.

LES OGSÅ:

Opp som en ørn, ned som ei kråke

Gjenoppstår som en fugl Fønix? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken