Ingen har spurt brukerne på Lyngrabben hva de mener om effektivisering

Skal legges ned: Nå etterlyses politisk kunnskap om dagsenteret.

Skal legges ned: Nå etterlyses politisk kunnskap om dagsenteret. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Debattinnlegg signert Anne Stangehov, Tjenester for funksjonshemmede, tillitsvalgt Fagforbundet

DEL

DebattLyngrabben dagsenter er «jobben» for 12 unge mosseborgere som har en autismediagnose. Denne diagnosen medfører at hverdagens utfordringer, selv livets enkleste realiteter, kan bli til store, nærmest uoverkommelige hindringer. Allerede de minste uforutsette hendelsene kan skape stor usikkerhet, frustrasjon og angst for manglende mestringsevne. Et lite og kjent miljø, faste rutiner, forutsigbarhet og stabilitet er nøkkelord for å gi trygghet til denne sårbare brukergruppen. Å delta i større sosiale grupper med fellesaktiviteter er umulige krav.

Å finne en god, stabil erstatning for Lyngrabben som det er i dag, blir vanskelig.

«Tjenester for funksjonshemmede», også kalt TFF, er virksomheten i kommunen som gir tjenester til byens utviklingshemmede, både i form av hjemmetjenester i leilighetene til brukerne, som avlastning for hjemmeboende unge og som dagaktivitetssenter.

De siste årene har TFF møtt store krav om innsparinger eller såkalte «budsjettilpasninger». Det har blitt brukt «ostehøvel metoden» år etter år og selv om de ansatte ikke er enige, mener administrasjonen i kommunen at kvaliteten på tjenestene fremdeles er god nok. Vi må bare effektivisere enda litt mer, jobbe smartere...

Dette er Lyngrabben aktivitetssenter

  • Dagaktivitetstjenestene i Moss kommune er et tilbud til unge og voksne personer med ulike funksjonsbegrensninger, og som ikke kan benytte andre arbeids- eller aktivitetstilbud.
  • Dagaktivitetstjenesten administreres i avdeling Melløs aktivitetssenter/Sørtun avlastning og organiseres på to ulike steder.
  • Aktivitetshusene på Melløs og Lyngrabben gir avdelingen mulighet til å tilpasse aktivitetstilbud og miljø til den enkelte tjenestemottaker.
  • For tiden kan tjenestemottakerne delta i aktiviteter som lysstøping, musikk, kakebaking, produksjon av ulike papirarbeider, skogsarbeid, riding og bading.

(Fakta-tekst: Mette Eriksen, Moss Avis)

Ingen har spurt brukerne hva de mener om effektivisering. Våre brukere har ikke kjennskap til dette ordet. Dermed går de ikke raskere, de spiser ikke dobbelt så fort og alle dagligdagse gjøremål tar nøyaktig like lang tid også etter at effektiviseringen har trådd i kraft.

Vi ansatte gir tjenester til brukere med sammensatte vansker og store behov for bistand. Mange av brukerne kan ikke bli overlatt til seg selv, men trenger 1:1 tjenester. Vi gjør så godt vi kan, men klarer ikke å være tilstede flere steder samtidig. Vi lever med kniven på strupen og nye krav om innsparinger hvert år (samtidig som brukerne blir eldre og behovet for bistand øker). Mange blir demotiverte, oppgitte og frustrerte over å miste muligheten til å gi nødvendige tjenester av god kvalitet. Flere dyktige medarbeidere med høy kompetanse på brukergruppen har allerede sluttet. Andre leser stillingsannonser nøye om dagen. Vi ønsker å protestere mot dette råkjøret som vi blir utsatt for, samtidig som våre politikere skryter av at «nå går alt så mye bedre».

Når vi nå igjen møter krav om innsparinger på 10 millioner i 2017, kan vi ikke lenger bruke ostehøvelen. Forslaget nå er ikke budsjettilpassning men nedleggelse.

Vi etterlyser at våre folkevalgte viser at de vet hva de snakker om, når de krever effektivisering. Vi etterlyser at «grasrota» blir hørt og tatt på alvor.

Vi etterlyser å kunne gi tjenester av god kvalitet, noe brukerne våre har krav på. Vi etterlyser å få arbeidsro, uten kniven på strupen med pålegg om nedskjæringer år etter år.

LES OGSÅ:
Nok er nok, kjære politikere!

Når de svakeste rammes - igjen...

May Hansen tordnet om nedleggelsesforslag av Lyngrabben

Lyngrabben aktivitetssenter foreslås nedlagt 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags