Jernbanen, Nyquistbyen og Moss

Utsatt: Store deler av området Værlegaten/ Nyquistbyen vil forsinne for å bli erstattet med en oppgradert jernbaneforbindelse.

Utsatt: Store deler av området Værlegaten/ Nyquistbyen vil forsinne for å bli erstattet med en oppgradert jernbaneforbindelse. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg av Jan Jansen, sivilarkitekt MNAL og mossing

DEL

Debatt Debatten om jernbanetrasé og plassering av jernbanestasjon fosser videre og det lanseres stadig bedre idéer. En ny befolkningsgruppe er også trukket inn i debatten, den tause majoritet. Å være medlem av denne gruppen høres ikke ut som noen hedersbevisning, men mer som betegnelsen på en saueflokk som dilter etter uten å ha noen egen mening. Jeg trer nå ut av flokken for å gi min tilslutning til det foreliggende forslag til jernbaneløsning fordi jeg mener det er beste.

Tidlig på 90-tallet ble det dannet en bredt anlagt folkeaksjon i Moss for å få jernbanen i tunnel under byen. Løsningen som var foreslått av Jernbaneverket den gang gikk ut på å legge dobbeltspor i nåværende trasé.

Jeg var selv med i arbeidsutvalget som ble opprettet etterpå og var med på å presentere løsningen tunnel under byen og med forslag til jernbanestasjon under Øvre torv. Aksjonen ble avsluttet da Jernbaneverket sluttet seg til løsningen med tunnel under byen frem til sammenkobling med nåværende trasé syd for søndre jernbaneovergang. Det ble den gang ikke tatt noen beslutning når det gjaldt stasjonens plassering og jeg har for egen del siden kommet til at forslaget om stasjon under Øvre torv var en mer morsom enn god idé. Det er allerede trukket paralleller med Nathionalteatret som heller ikke kan sies å være veldig morsom. Dessuten må man dobbelt så langt ned i bakken til en tilsvarende stasjon i Moss.

Allerede for et par tiår siden besluttet de folkevalgte å gå inn for den fremlagte løsningen med tunnel under byen og stasjon der toget vil komme ut i dagslys syd for Nyquistbakken. Nedgangen til perrongene vil ligge et spydkast fra nåværende stasjon. Det foreliggende forslaget vil gi en synlig, sentralt beliggende og lett tilgjengelig stasjon enten adkomsten skjer gående, med sykkel eller bil.

Nyquistbyens skjebne

Et sentralt tema i debatten har vært Nyquistbyens skjebne. For meg som er født og oppvokst i byen, er Nyquistbyen en ny stedsbetegnelse Jeg tror navnet dukket opp nettopp i forbindelse med jernbaneplanene og bevaring benyttet som et argument mot det foreliggende forslaget.

Man kan sikkert si mye godt om Nyquistbyen som boligområde, men om den er bevaringsverdig er et annet spørsmål. Til sammenligning har øvre del av Værlegata, som vil bestå, en helt annen historisk og bygningskulturell kvalitet. Derfor mener jeg at man også må se på gjennomføringen av de foreliggende jernbaneplanene som et byfornyelsesprosjekt med store muligheter. Det vil gi bedre utnyttelse av foreliggende infrastruktur, fordi det ligger sentralt samtidig som det vil gi muligheter til å øke tilgangen på sentrumsnære boliger.

Hva nå?

Jeg foreslår at man aksepterer den foreliggende jernbaneløsningen slik den foreligger og i den videre debatt heller konsentrerer seg om veien fra fergen og ut av byen, riksvei 19. Denne er like viktig som jernbanen og så vidt jeg forstår er det ennå ikke lagt frem noen konkrete planer om hvordan den skal løses. Det er ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Her vil jeg benytte anledningen til å blåse støvet av det sikkert 40 år gamle forslaget kalt Havneveien som gikk ut på å lede trafikken til og fra fergen i tunnel under Klevberget og ut til E6 ved Årvoll.

Den gang påstod veimyndighetene at det ikke var tilstrekkelig trafikkunderlag for en slik løsning. Jeg vil tro det er det i dag. Vi må for all del slippe en løsning der fergetrafikken først skal ledes bort til Blinken for så å gå inn i tunnel der.

Hvordan vil veien fra fergeleiet til Blinken se ut? Det sies at veimyndighetene vil ha denne løsningen for å få koblet Jeløytrafikken på fergetrafikken slik at denne kan være med å betale gildet via bompenger.

Jeg mener staten får løse riksvei- og fergetrafikken, så får Moss ordne sine interne trafikkproblemer selv.

Kanskje de ikke er så formidable ?

LES OGSÅ:

Ja, det blir fryktelig dyrt...

Det er ikke en hatt, det er en Stetson

Jernbaneutbyggingen i Moss – viktig og riktig for byutviklingen

Et vellykket prosjekt tar vare på menneskene som bor i Nyquistbyen 

Kostnadene ute av kontroll - statsråden må gripe inn

Får anleggsarbeidet som nærmeste nabo, men ikke nabovarsel

Moss - byen som møter vannet

- Det er ingen skam å snu! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags