Åpenhet og involvering i nye Moss

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKSkal vi lykkes i å bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i nye Moss må vi alle sammen ønske det. Vi har alle et ansvar for å skape et ytringsklima som bidrar til at flere stemmer deltar i den offentlige debatten. Som politikere har vi et spesielt ansvar for å legge til rette for dialog, involvering og medvirkning.

Den offentlige debatten har mange innlegg om manglende involvering av innbyggerne i viktige saker i Moss og Rygge. Men; vi får gjort lite med det som har vært. Vi kan selvfølgelig bruke uendelig mye tid på å diskutere hvem som sa hva, gjorde hva eller mente hva. Men hva oppnår vi egentlig med det? Skal vi få til en forandring, må vi tenke framover.

Vi skal ta mange viktige beslutninger i byggingen av nye Moss. Og her er det enda tid til å gjennomføre brede høringer, ha møter, oppsøke folk der de er. Hva tenker vi om sentrumsutvikling, hva skal skje på Halmstad, hvordan ser Kambo ut om 10 år?

De politiske partiene har lave medlemstall mot tidligere. Det betyr at vi må tenke annerledes når det gjelder involvering før beslutninger tas. Det er partiene som må finne nye arenaer og være på tilbudssiden for å sikre at de har best mulig beslutningsgrunnlag. By opp til dans utenfor egen medlemsmasse.

I byggingen av nye Moss jobber vi med å finne gode måter å involvere innbyggerne på, og vi har allerede mottatt innspill som er med i det videre arbeidet. De tradisjonelle arenaene som deltakelse på åpne møter, høringsinnspill og leserinnlegg i avisa, brukes ikke av et flertall av innbyggerne. Ikke alle holder lokalavisa og heller ikke alle er aktive på nett og sosiale medier. Den store utfordringen er derfor å finne arenaer som åpner for flere stemmer og grupper. Skal vi få til åpne prosesser med klart språk, kan vi heller ikke legge opp til spørsmål og debatter som er så spesialiserte at folk må ha inngående fagkunnskap på området for å kunne bidra. Eller ha fulgt en prosess i 20 år.

Jeg håper at noen der ute har forslag og tanker om hvordan dette kan løses framover og hva slags arenaer vi skal ha for dialog?

Skal vi ha lokalutvalg/bydelsutvalg (som skolekretsene)?

Skal vi ha temamøter med innspillsrunder?

Treffer vi innbyggerne ved bruk av masseutsendelse/post?

Bruk av internett, holder det, eller faller større grupper utenom?

Skal vi lykkes i å bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i nye Moss må vi politikere gå foran som gode eksempler når vi omtaler hverandre. Ønsker vi bred deltagelse, åpenhet og raushet kan vi ikke rakke ned på meningsmotstandere, verken som medmennesker eller som politikere. Det er farlig for demokratiet når folk vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. Vi trenger alle stemmene og da må vi alle ta ansvar for et godt ytringsklima.

Skal vi fortsatt ha demokratisk valgte politikere i Norge, må folk også ønske å stille til valg. Det er det mange som kvier seg for i dag. Både fordi det er tidkrevende og vanskelig å få til i en hektisk hverdag, men også fordi tonen i sosiale medier noen ganger er helt ødeleggende. Det er ikke motiverende å bli idiotforklart eller uthengt jevnlig, det kan fort også gå utover barn i skolealder eller andre familiemedlemmer.

Alle politikere jeg kjenner ønsker det beste for innbyggerne. Det som skiller oss er hva vi ser på som den beste løsningen og hvordan vi når den. Og uavhengig av partier har vi et felles ansvar for innbyggernes beste. Da må vi holde oss for gode for å skylde på hverandre, men heller søke bedre løsninger sammen.

Politikere er beslutningstakere på vegne av folket. Det krever noe av begge parter. Vi må se framover og ha som ambisjon at vi i 2019 skal finne gode møteplasser for dialog.

Et forslitt uttrykk; men vi må spille hverandre gode, innbyggere og politikere. Spørsmålet er hvordan?

Jeg håper på gode forslag til god involvering og et godt ytringsklima.

LES OGSÅ

Moss, en by i endring 

Tider skal komme. Men hvilke tider vil komme for oss i Rygge?
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags