«If we teach today's students like we taught yesterdays, we rob them of tomorrow» (John dewey)

Av
DEL

DEBATT Vi i Råde Høyre er glade for at vi nå har nye skoler som gjør hverdagen enklere for både ansatte og elever ved Rådes skoler.

Men en ting er selve byggene, vel så viktig er hva vi fyller de med.

I forrige uke vedtok kommunestyret budsjettet for 2020, med flere verbalpunkter som omhandler skolen. Fokus på fysisk aktivitet og kostholdslære i et forebyggende perspektiv, både med tanke på spiseforstyrrelser og livsstilssykdommer. Skolefrokost/grøt skal opprettholdes på ungdomsskolen og det skal også ses på denne muligheten for skoletrinnet 5.–7. klasse. Det søkes om å bli en dysleksivennlig skole. Og ikke minst nå når Fagfornyelsen 2020 trer i kraft fra skolestart neste år, så ønsker vi invitere inn til åpne møter med tema og informasjonen om:

 • Fagfornyelsen
 • Tverrfaglighet
 • Spesialundervisning
 • Psykososiale forhold
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Digitale læremidler

I tillegg til dette har vi bedt administrasjonen om et mer langsiktig og større prosjekt vi har kalt: «Råde skolen – En skole for fremtiden – en pilotskole».

Arbeidsliv

Det eneste vi vet om morgendagens arbeidsliv, er at vi ikke vet hvordan det vil se ut. Vår oppgave som skoleeiere er derfor å ruste barn og ungdom for denne usikkerheten. Kreativitet til å sette sammen sin kunnskap som er tilpasset de endringer vi vet kommer vil være avgjørende. Prosjektet vi ber om skal fremme bedre samarbeid med kulturskolen, musikkorps, lag og foreninger. Prosjektet skal ta sikte på å tilby ulike aktiviteter i forlengelse av skolehverdagen.

Mange barn og unge går flere timer fra skolen er ferdig til fritidsaktiviteter starter. Når foresatte først kommer hjem, starter stresset med mat, kjøring, lekser og annet og det blir lite tid til familien i hverdagen.

Prosjekt

 • Vi ser for oss at dette prosjektet kan være med å hjelpe på flere ting:
 • Mer tid til familien i hverdagen, da fritidsaktiviteter blir lagt i forlengelse av skolen.
 • Robusthet i forhold til kreativitet og endring
 • Profesjonalisering av kultur og idrettstilbud i Råde
 • Hjelpe ungdom til å være bedre rustet for endring. Prosjektet bør kunne prøves ut fra høsten 2021.

Skole betyr mye for Råde Høyre.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken