Moss skal ha landets beste rusomsorg

Av
DEL

DEBATTNye Moss skal være en kommune for alle. Innbyggerne skal føle at de blir tatt på alvor av kommunen og politikerne uavhengig av hvor stort eller lite problem de trenger hjelp til. Rusmisbrukere er en av de mest sårbare gruppene vi har i samfunnet, og det er vår plikt som politikere å legge til rette for at de får et verdig og godt tilbud av kommunen. Både før, under og etter rehabilitering.

I dag er det dessverre mye som tyder på at Moss og Rygge har store utfordringer knyttet til rusomsorgen. Et eksempel er de kommunale boligene for personer med rusproblemer, som Rygge kommune bygget i Bankveien på Halmstad for en del år siden. Det har vært mange uheldige og ubehagelige episoder i boligene, som i tillegg ligger svært nær en barnehage. På området er det også et kontor som kan brukes av kommunen for oppfølging av dem som bor i leilighetene. Det har vært svært lite oppfølging av dem som bor der, og tidvis ekstremt dårlig bemanning. Jeg er helt sikker på at boligene i Bankveien på Halmstad har hjulpet svært få eller ingen ut av et liv med rusmisbruk. Når man bosetter rusmisbrukere ved siden av hverandre uten å gi tilstrekkelig med oppfølging, er det vanskelig å komme seg ut av miljøet man er en del av. Botilbudet kan fort utvikle seg til å bli et miljø hvor man ruser seg sammen, fremfor et miljø hvor man faktisk jobber for å bli rusfri.

Nye Moss må også satse mer på ettervern enn i dag. Vi vet fra tidligere at mye av ansvaret for rusmisbrukerne som har gjennomført behandling, har endt hos de pårørende. De pårørende har selvsagt en viktig rolle, men kommunen bør styrke sin innsats. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utarbeidet i 2014 en landsomfattende brukerundersøkelse som forteller oss at 86 prosent av de spurte, som selv har vært på behandling, oppga at deres erfaring med oppfølging og ettervern ikke var god nok. Det er altså et stort forbedringspotensial, og jeg håper Nye Moss setter dette på dagsorden. Det holder ikke at politikerne vedtar planer, når de ikke fungerer i praksis. Nye Moss må ha gode arenaer for jobbtrening for dem som har gjennomført behandling, i tillegg til at rusmisbrukerne må føle at de får hjelp til det de trenger av kommunen.

Statens innbyggerundersøkelse fra 2017 viser at én av tre ikke forstår hva som står i offentlige brev. Det er god grunn til å anta at rusmisbrukerne som har mye kontakt med NAV er overrepresentert i denne statistikken. Dersom man allerede har det vanskelig og sliter er det sannsynligvis ikke veldig motiverende å få et brev fra NAV man ikke skjønner innholdet i. Det offentlige burde bruke et langt enklere språk, som folk forstår, og det burde være en selvfølge at kommunens saksbehandlere hjelper de som trenger det med tydning av brev og bistand til å skrive forskjellige søknader, som det ofte kan være mange av.

Jeg håper at sammenslåingen av Rygge og Moss fører til at vi får en bedre rusomsorg med større fagmiljøer, bedre behandlingstilbud og et bedre ettervern etter endt behandling. Da må vi endre hele tilnærmingen til hvordan denne sårbare gruppen blir ansett og møtt av kommunen.

Min oppfordring til alle politikerne som skal være med inn i Nye Moss er at vi må ta denne gruppen på alvor, legge til rette for at flere blir rusfrie og bruke mer ressurser på ettervern etter endt rehabilitering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags