Derfor var det riktig å stemme MOT at kommunen bevilget kr 100 000 til As Rygge Airport:

Rødt fremmet på møtet 13.3. i formannskapet to krav, som en forutsetning for at kommunen burde støtte AS Rygge Airport med kr 100 000:

1. Moss kommune legger til grunn at selskaper som etablerer seg på Moss Lufthavn Rygge anerkjenner ILO- konvensjonen om arbeidstakers rettigheter og plikter, som gir ansatte rett til å fagorganisere seg og inngå kollektive lønns- og arbeidstidsavtaler.

2. Moss kommune legger til grunn at selskaper som etablerer seg på Moss Lufthavn Rygge anerkjenner at det isteden for en flyseteavgift blir innført en mer treffsikker Karbonavgift Til Folket (KAF).

Rødt er FOR at Moss Lufthavn Rygge kan gjenåpnes og tilføre regionen arbeidsplasser.

Driften kan også sikres ved at MLR bidrar til å lette presset på Gardermoen - som dermed ikke bygges ut en med tredje rullebane - ved at MLR overtar og fungerer som en nasjonal flyfraktterminal.

Det finnes mange «jalla-selskaper» i flymarkedet som driver omfattende sosial dumping på tross av at Norge har ratifisert ILO-konvensjonen. Ansatte blir nektet retten til å inngå kollektive lønns- og arbeidstidsavtaler.

Rødt ville at kommunen skulle som forutsetning for å gi kommunal økonomisk støtte, skulle gjøre det helt klart for selskapet Rygge Airport AS, at det ikke skal inngå forhandlinger med slik selskaper.

Flytrafikk er en av de store miljøforurenserne, og vi ville at selskaper som skal etablere seg på Moss Lufthavn Rygge må anerkjenne at prisen på flyreiser er alt for lav. Belastningen flyreiser påfører miljøet må inn i billettprisen. Selskaper som vil etablere seg på MLR må erkjenne at isteden for den lite treffsikre flyseteavgiften, vil det bli innarbeidet en gradvis økende karbonavgift. Denne avgiften skal ikke være fiskal (dvs. tilføres statskassen uten bindinger), isteden skal avgiften i sin helhet betales tilbake til folket (KAF har Rødt skrevet mye om tidligere).

Ved avstemming fikk disse to kravene bare Rødts egen stemme i formannskapet.

Derfor stemte Rødt (sammen med MDG og SV) subsidiært MOT at kommunen skulle støtte AS Rygge Airport med kr 100.000.

Vi er for etablering av arbeidsplasser i Mosseregionen og jobber hardt for å realisere slike, men vi kan ikke gå inn for å gi kommunal støtte til en aktør i flybransjen uten å legge inn forutsetninger som ivaretar grunnleggende arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn.

LES OGSÅ:

Moss støtter Rygge Airport med 100.000 kroner 

Engasjert Tommy Steine sponser Rygge Airport med forestilling

Kan ta flere år før flypassasjeravgiften fjernes

Rådmannen vil støtte Rygge Airport med 100.000 kroner

Strømmer inn Vipps-kroner til Rygge Airport

Har startet kronerulling for å redde flyplassen på Rygge