Ja til en inkluderende og kunnskapsbasert skole for alle

Av
DEL

For noen dager siden skrev Christian Larsen i Arbeiderpartiet at «Vi i Moss Arbeiderparti ønsker å bidra til en god offentlig skole med like muligheter for alle». Innlegget ble kalt «Kjærlighetsbrev til mosselærerne».

Vi kan iallfall være enige om dette: Lærerne er helt avgjørende for en god skole. Derfor har Regjeringen med Erna Solberg i spissen sørget for det såkalte lærerløftet: en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd. Skolens aller viktigste oppgave er å sørge for at alle barn lærer skikkelig godt å lese, skrive og regne. Bare sånn vil elevene kunne få et solid grunnlag for videre utdanning og senere et langt og meningsfullt yrkesaktivt liv!

Veldig mye er bra i norsk skole, men vi har fortsatt store utfordringer. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter, og altfor mange faller ut av den videregående skole. Det er for store kvalitetsforskjeller mellom både skoler og kommuner. Vårt mål er at elevene skal lære mer på skolen.

I dag går i underkant av én av fire av norske elever ut av grunnskolen med svake lese- og skriveferdigheter. I 2016 hadde drøyt sju prosent av ungdomsskoleelevene i Moss og Rygge behov for spesialundervisning.

Andelen elever med spesialundervisning er høyere utover i skoleløpet. Derfor er tidlig innsats nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig.

Høyre ønsker en skole som prioriterer elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet.

Tidlig oppfølging, støtte til datautstyr, tett samarbeid med PP-tjenesten og dyktige lærere er viktige virkemidler.

Moss Høyres mål er at kommunen vår skal ha en av Norges beste skoler! Vi vil ha en inkluderende kunnskapsskole, der alle får muligheten til å nå sitt fulle potensial. Vi tror på elevene våre, derfor vil vi satse stort på skolen. De ansatte er skolens viktigste ressurs og Moss Høyre vil fortsatt tilrettelegge for videreutdanning av lærerne.

Moss Høyre vil blant annet, dersom Høyre igjen kommer til makten ved valget i september også:

  • Bedre samarbeidet mellom hjem og skole, skole og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), skole og Barn og Ungdoms Psykiatri (BUP) og skole og barnevern.
  • Bedre muligheten for ulike faggrupper som sosionomer, helsearbeidere, helsesykepleiere og psykologer til å ta del i undervisningen i skolen.
  • Fortsatt sørge for nødvendig etter- og videreutdanning av lærere og ledere.
  • Sørge for at alle SFO-ansatte har rett kompetanse.
  • Sikre at det er tilstrekkelige IKT-kompetanse blant lærerne.

LES OGSÅ:

Kjærlighetsbrev til mosselærerne

Gutteproblemet er et samfunnsproblem

Åpenhet og dialog – hvem sitt ansvar?

Om lærere, fordypning og videreutdanning 

– Det er med stor frustrasjon de ansatte i Østfold fylkeskommune følger debatten

Mobilbegrensning i skolen er nødvendig 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags