Tretten nye sauer i Østfold. Bitt i hjel. Sannsynligvis av ulv. Meget merkverdig. Har presumptivt forstandige folk ennå ikke forstått dette? Det har jo skjedd utallige ganger. Likevel: påny er vi nødt til å oppleve en bonde som slipper dyra han er ansvarlig for, ut i natur der de ikke er nok beskyttet (se Moss Avis, 02.10.2018). Når man kjenner sannsynligheten for at stor ulykke kan skje, likevel sender dyra sine ut i naturen som her, med svak innhegning f.eks., kan dette resultere i det aller verste dyreplageri det går an å forestille seg. At det her gjelder en person med et høyt ansett tillitsverv i samfunnet, gjør ikke saken bedre.

Når man har så liten følelse for dyrs verdighet, må man ikke tillates å forvalte levende liv som i dette tilfellet. Og ansvaret ligger først og fremst hos eieren. Det er spørsmål om moralske holdninger, samvittighet og kulturell standard i sin alminnelighet. Ingen har rett til å behandle dyr på denne måten. Når man i tillegg, og uten anger, framstår stort i pressen, er det ikke rart at folk reagerer. Ja, man håper vel ikke at man kan agere slik utilsnakket? Kan man ikke sikre sine dyr mot disse utålelige lidelsene, kan man selvfølgelig heller ikke få ha ansvar for dem. Ellers må man kunne bevise det motsatte.

Reportasjen, sitat: «Det aller verste var de dyrene som var så skadet at de bare sto der med blikk som ba om å få slippe». På de store avisbildene kneler bonden og skritter forbi saueskjeletter.

Jo, - det er et syn nok mange vil huske.