Betraktninger om Ny Kurs

Folkemøter: – Det er uriktig når Ny Kurs hevder at flertallspartiene i bystyret ikke lar folk i Moss komme til orde ved større saker som gjelder vår bys framtidige utvikling, mener Svein Åge Laurizen.

Folkemøter: – Det er uriktig når Ny Kurs hevder at flertallspartiene i bystyret ikke lar folk i Moss komme til orde ved større saker som gjelder vår bys framtidige utvikling, mener Svein Åge Laurizen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevPartiet Ny Kurs ble dannet med bakgrunn i en protest mot utbygging av havn og plassering av ny jernbanestasjon.

Nå er protestbevegelsen blitt et parti som stiller til valg med den tidligere profilerte Frp-politikeren Arild Svenson som ordførerkandidat. Svenson har uttalt at partiet ikke vil støtte hverken Høyre- eller Arbeiderpartiet etter valget. Han tror derimot at han selv kan bli ordfører.

Som tidligere politiker og engasjert mosseborger har jeg fulgt med det nye partiet til Svenson gjennom avisintervjuer, leserinnlegg og samtaler jeg her hatt med folk i dette nye partiet.

La det være sagt; Jeg er imponert over det arbeidet som er nedlagt for å stable et nytt parti på bena. Likevel, jeg har behov for å ta bladet fra munnen. Når Ny Kurs først er etablert må de regne med å bli utfordret på sine standpunkter.

Den røde tråden som går igjen i Ny Kurs sitt budskap er innbyggerinvolvering og angrep på det politiske flertallet i kommunestyret, særlig når det gjelder beslutningen om plassering av jernbanen i byen vår. Partiet har ønsket en omkamp og utredning om alternativ løsning til den jernbanen vi nå er i ferd med å bygge.

Og så skjedde det. Ordførerkandidaten til Ny Kurs ble intervjuet i MA den 9. august. Han sa da at omkamp om jernbanen ikke var aktuelt. Etter mitt skjønn framsto han her som en ansvarlig politiker som ville løse opp i en politisk konflikt. Det har vært vanskelig å forstå at Ny Kurs nå, etter at vi har kommet langt i ny jernbaneløsning, på ramme alvor mener at arbeidet skal stoppes og nye utredninger gjøres. Svensson viste evne til å snu.

Men akk, det varte slettes ikke lenge. Helgen var så vidt over da Svenson «rykket tilbake til start». Påfølgende tirsdag uttalte han å ha uttalt seg klønete og dumt.

Hva mener han egentlig? Han sier i MA 13.08 at Ny Kurs vil stemme for en utredning av Myra alternativet når det gjelder jernbanen, hvis det er flertall for dette. Jeg oppfatter nå Ny Kurs som uklar i dette viktige spørsmålet.

Frps ordførerkandidat, Michael Torp, har også nylig vært på banen og uttalt seg om Ny Kurs. Han påpekte at Frp og Ny Kurs har mange kampsaker som ligger tett opp til hverandre og han ser derfor slett ikke bort fra samarbeid mellom Ny Kurs og Frp etter valget. Svenson har også selv sagt i tidligere intervju i MA sagt at det er likhetstrekk i Frp og Ny Kurs sin politikk. Han viser til samferdselssaker hvor Frp og Ny Kurs er veldig enige. Da Arild Svenson gikk over fra Frp til Ny Kurs sa Michael Torp (den gang Rygge Frp) at han var overrasket over dette. Det begrunnet han med at Svenson gikk fra ett parti til et annet som stort sett var enige om alt.

Det virker som enkelte partimedlemmer blir indignerte når relasjonen mellom disse to partier blir nevnt. Det har jeg forståelse for. Tillitsvalgte i partiet er en uensartet gruppe og flere har tidligere tilhørt både venstre- og høyresiden.

Slik jeg vurderer det, er det flere grunner til at folk er opptatt av forholdet mellom Frp og Ny Kurs.

Det første er åpenbart. Svenson er tidligere en fremtreden Frp politiker som har hatt tillitsverv i Frp i mange år.

Den andre grunnen har jeg redegjort for over, både ordførerkandidaten selv og tidligere partikolleger i Frp sier at det er likhetstrekk i politikken til de to partiene.

Det tredje momentet er at de begge partier startet som protestpartier knyttet til enkeltsaker. Den ene jernbaneløsningen, den andre skatter og avgifter. Så har de begge etter hvert utviklet politikk på ulike områder.

Det fjerde momentet er at begge partier hevder at de (mer enn andre) taler folkets sak. Dette er et kjennetegn ved populismen.

Jeg er oppvokst i Moss og har sett byen forandre seg fra en industriby til en ny og helt annerledes by. Når endringer kommer såpass raskt skjønner jeg at det kan oppstå frustrasjon og avmakt. Om deler av befolkningen i tillegg føler at de ikke blir hørt er det naturlig at det oppstår en ny kanal utenom de etablerte partier for å fremme sine synspunkter.

Jeg vil også løfte fram en vesentlig forskjell mellom Frp og Ny kurs. Jeg er innforstått med at det er flere.

Frp har en ideologisk plattform bygget på høyreliberalisme. Ny Kurs derimot har uttrykt at de ikke har noen idelogi. Når Ny Kurs ikke utrykker en idelogi fører det til at andre tolker og leter etter partiets verdisyn.

Det er uriktig når Ny Kurs hevder at flertallspartiene i bystyret ikke lar folk i Moss komme til orde ved større saker som gjelder vår bys framtidige utvikling. Jeg kan kort nevne aktuelle saker som ny kommuneplan og ny veitraseløsning for Rv. 19. Både veiplanleggingen og detaljplanleggingen av Sjøsiden ved ny jernbanestasjon legges opp som åpne prosesser for at byens befolkning skal få si sitt.

Politikk dreier seg om å løse problemer.

Kommunepolitikk dreier seg om å løse kommunens problemer til det beste for innbyggerne. Mitt håp er at framtidige bystyrerepresentanter i Nye Moss har dette fremst i pannen. Omkamp på jernbanesaken er ikke til byens beste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags