Jeg leser med stor interesse Moss Avis lørdag 25 februar. Vansjø Båtforening frykter å måtte legge ned båtforeningen dersom det nye manøvreringsreglementet blir vedtatt i Moss bystyre. I artikkelen antydes det at dette er bøndenes krav og båtfolket står steilt imot. Dette er etter min mening feil og unyansert.

Vansjø har strandlinje til fire kommuner, Råde, Rygge, Moss og Våler som har den desidert største strandlinjen. Våler opplever så å si flom hver vår og høst.

 

Ikke de store flommene, men store nok til å oversvømme veier og jorder. Dette fører da med seg næringsstoffer og forurensing ut i innsjøen. Om flommen er litt over «normalen» så skapes det problemer med kloakkpumpestasjoner, veier som oversvømmes, vann i boliger/kjellere. Forsikringsselskaper har utbetalt titalls millioner i erstatninger på veier og boliger.

Mossefossen er eneste tappekran

Vansjø har en eneste «tappekran» og det er fossen i Moss. Fossen er det eneste verktøyet vi har i dag for å prøve å hindre ødeleggende flommer. Da må vi utnytte den kapasiteten maksimalt, noe vi absolutt ikke gjør i dag. Eksperter og fagfolk sier at fossen og elva er for liten til å hindre storflommer. Ja, men vi kan hindre og begrense små og større flommer med å bruke «tappekrana» mer effektivt. Å la være å gjøre slike enkle grep, mener jeg nesten grenser til miljøkriminalitet.

 

Samfunnet har brukt over 650 millioner kr (se Morsa.org) på å forbedre vannkvaliteten i Vansjø. Dette er hovedsaklig gjort gjennom avløpstiltak og landbrukstiltak. Mange av oss rundt sjøen har brukt 50-100.000 kr av egne penger for å forbedre Vansjø. Da føles det noe meningsløst når man ikke greier noe så enkelt som å åpne «luka» i fossen tidsnok.

Slik reguleringen praktiseres i dag, åpnes «tappekrana» alt for seint og det åpnes for lite i tidsperioder med fare for flom. «Føre var» prinsippet må brukes i større grad for å motvirke flom. Det nye reglementet innehar dette prinsipp i større grad enn i dag.

Dette er ikke bøndenes kamp mot båtfolket

Dette er ikke bøndenes kamp mot båtfolket. Dette er samfunnets kamp for et bedre miljø i Vansjø. Innsjøen er en perle vi skal forvalte til kommende generasjoner. Vansjø er drikkevannet til 60.000 mennesker og et flott bade- og rekreasjonssted.

Vi som bor rundt sjøen har «betalt en pris» for å bedre vannkvaliteten i innsjøen. Vi håper også at båtfolket og strømprodusenten blir med på dette spleiselaget. Vi må alle gi litt for å få noe tilbake. Vansjø båtforening vil nok fortsatt ha et yrende båt liv, selv med det nye reglementet.

Etter mange års arbeid, er det endelig kommet på bordet et nytt forslag til reglement. Dette vektlegger vannkvalitet mer enn tidligere. Da venter vi spent på om Moss bystyre vil følge opp de tunge investeringene som alt er gjort for å bedre vannkvaliteten i innsjøen.

LES OGSÅ:

Dillingøy Leir taksert til 32 millioner

Stjal motorer for over en halv million kroner

DNT Vansjø innvier nye landsmenn i norsk turglede

Tilkalte politiet da denne fløt i land