Den siste tiden har Vansjø vannstand vært et hett tema i distriktets avis. Moss Avis Skriver at DNT Vansjø ble presset til å trekke sin høringsuttalelse av en grunneier. Dette har vært førstesidestoff flere ganger og ord som «trusler», «utpressing» og «tvang» er trykt. Grunneieren er blitt «stemplet» som «utidig», «alvorlig» og et «demokratisk problem».

Interessene i Vansjø

Først litt om interessene i Vansjø. DNT Vansjø og Mossefossens venner har et ønske om å beholde det reglement som er i dag. Om det nye reglemange blir vedtatt, frykter de vannsklie padleforhold og usikker is. Vansjø Båteierforening frykter å måtte legge ned båtforeningen om det nye manøvreringsreglementet blir vedtatt.

Med dagens regulering opplever beboere rundt Vansjø små eller moderate flommer nesten hver vår og høst. Dette fører til en ytterligere forurensing i innsjøen via kloakkpumpe -stasjoner og landbruksarealer. Disse små og moderate flommene kan minskes noe, da det nye manøvreringsreglementet åpner for ca. 20 cm lavere sommervannstand. Færre flommer gir bedre vannkvalitet. Dermed kan drikkevannet til ca. 70.000 mennesker forbedres og landbruksnæringa kan i større grad unngå å få vannsjø inn på jordene.

Spørsmål til DNT Vansjø

Vi som bor rundt Vansjø har betalt en del kroner og gjort en del tiltak for å bedre vannkvaliteten i Vansjø.

Til sammen er det brukt over 650 mil kr på kloakk- og landbruks- tiltak. Vi har gjort en innsats for å bedre Vansjø.

Da ønsker jeg å spørre Per Arild Simonsen (Mossefossens venner), Helge Jordalen (DNT Vansjø) og leder for Vansjø Båteierforening følgende: Hva har dere å bidra med i dette felles spleiselaget for å bedre vansjøs vannkvalitet? La meg høre !

Betyr ikke bedring av vannkvaliteten noe for dere?

Konsekvensene med det nye reglementet blir ikke at båteierforeningen må legges ned. Om de store båtene på 24–30 fot vil oppleve litt mindre fremkommelighet i perioder, kan Vansjø leve med.

Komiske oppslag i Moss Avis

Når jeg i Moss Avis 14 mars leser grunneieres forklaring av situasjonen, blir Moss Avis sine oppslag komiske. I en mail til DNT sier grunneier at han ikke ønsker at de skal vedlikeholde løyper på hans eiendom, noen han selv ønsker å gjøre. Dette har DNT Vansjø sammen med Moss Avis slått stort opp i avisen med beskyldninger om trusler, utpressing og tvang. Til dels reinspikka løgn og uberettiget beskyldninger. Det er trist å se at en lokalavis lager «storm i et vannglass», i manko på noe annet å skrive om.

Når avisen samme dag under « Moss Avis mener», skriver at «grunneiers oppførsel er alvorlig», så lurer jeg på om artikkelens forfatter leser sin egen avis? Grunneieren har jo ikke gjort noe galt, noe som kommer tydelig fram i avisens hovedoppslag. Han vil jo også sørge for at løypene er tilgjengelig og ryddet.

Når det gjelder troverdighet, har DNT Vansjø og Moss Avis en jobb å gjøre. Litt ydmykhet fra disse nå, kan kanskje redde noe av deres omdømme.

Jeg har forståelse for at det er vanskelig å finne «bra» førstesidestoff hver dag for en lokalavis. Men jeg håper at Moss Avis fremover vil ha en god «kvalitetssikring» på det som trykkes.

Jeg tror ikke en god lokalavis som Moss Avis, trenger å «fake» overskrifter for å selge. Viktigst for oss lesere, er at det er troverdig.

LES OGSÅ:

Venner i sen omkamp 

Kjære Peder Unum

Demokratisk problem

– Feilaktige påstander om trusler og press

Vansjø er kulturlandskap 

Ble Vansjø senket med 1,5 meter i 1880-årene?

Vansjø, bønder og båter

– Norsk vassdragsforvaltning har stått på stedet hvil de siste 20 år

Morsalederen med klar tale om vannstanden i Vansjø

Grunneier slår tilbake mot DNT Vansjø