Sjokk og vantro, var første reaksjon fra Pelsdyralslagets talsperson da nyheten ble kjent.

Pelsdyrnæringen skal avvikles. Nå er det altså ikke lenger bare vanlige mennesker som mener at pels hører fortida til. Regjeringen planlegger nå hvordan avviklingen skal skje; den skal være ferdig i 2025, og arbeidet skal starte i Landbruks- og matdepartementet allerede i år.

Pelsdyrnæringen bør ikke være sjokkert. Vantro og sjokkskadde er det heller vi andre som burde være. For år etter år har vi sett det samme: gjentatte avsløringer av grove lovbrudd på norske pelsdyrfarmer. Hjerteskjærende bilder av revevalper med avbitte labber, mink med ørene tygget av. Næringen som lover bot og bedring. Politikere som sier at «næringen må rydde opp». Men ingenting har skjedd.

Veterinærinstituttet, som innehar Norges fremste ekspertise på dyrehelse, har gjentatt samme budskap flere ganger: de råder til avvikling. Det samme gjelder flere andre faginstanser, blant annet Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk. For dem og oss i Dyrevernalliansen er nemlig ikke de de avbitte potene og ørene det verste - det er at burene aldri kan gi et godt liv til mink og rev.

I motsetning til vanlige husdyr som høner og griser, har ikke pelsdyrene gjennomgått tusenvis av år med tilvenning til mennesker. Undersøkelser viser at et flertall av dem fortsatt er å regne som ville genetisk sett. De skiller seg også fra andre landbruksdyr ved at de er rovdyr, ikke planteetere eller altetere. De vil ikke være fornøyde med å rusle omkring på et jorde, slik som ei ku. De passer ikke som husdyr.

Dyrevernalliansen har jobbet med å få frem disse faktaene for det ene partiet etter det andre; og stadig flere har kommet til den konklusjonen at pelsdyroppdrett på avvikles. Først ute var SV, så kom Venstre, deretter Arbeiderpartiet, og naturligvis Mdg. Fremskrittspartiet har støttet en avvikling av statsstøtten, men stemt for å beholde næringen. Motstanden mot pels har vært voksende, selv i partier som Høyre og Frp.

Nå har endelig regjeringen sagt stopp. I den grad man kan bli sjokkert og overrasket her, må det være over at det var Venstre som fikk gjennomslag. «Lillesøster» Trine Skei Grande fikk viljen sin, selv om «storesøster» Erna og den mellomste, Siv, egentlig hadde mest lyst til å finne på noe annet. Vi i Dyrevernalliansen og alle som er glade i dyr her i landet vil være Venstre evig takknemlig.

Sjokk og avsky for dyremishandlingen i pelsdyrnæringen har vært fast stoff i mediene i årevis. Nå håper vi at dette fremover erstattes av gode og oppløftende nyheter om hvordan pelsdyroppdrettere omskoleres til nye yrker. Og fremfor alt: hvordan stadig flere bur blir stående tomme, uten små avbitte poter på nettingen.