Gå til sidens hovedinnhold

– Produksjonen må ned

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å utnytte dyr for så å kunne utnytte enda flere dyr, er i følge Omsetningsrådet løsningen på de overfylte fryselagrene med kjøtt. Den 23. august ga de Nortura klarsignal om å selge inntil 1000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr, en næring som er i ferd med å legges ned av hensyn til dyrevelferd. NOAH mener at løsningen på problemet heller må være å få ned kjøttproduksjonen.

Dyrevelferd er et godt argument for å legge ned pelsdyrproduksjonen. Det er også et godt argument for snarest å få ned kjøttproduksjonen og produksjonen av sau. Sauer holdes ofte innendørs i 8 måneder i strekk, i trange binger uten minimumskrav til areal. Miljøet de lever i innendørs tilfredsstiller ikke deres naturlige behov, noe som kan føre til tvangsatferd slik som spising av ull og biting på innredningen. I følge Mattilsynet er sauehold på beite et av Norges største dyrevelferdsproblemer. Ikke først og fremst på grunn av rovdyr, men sykdom som for eksempel fluemark. I løpet av 2017 døde over 100 000 sauer på beite.

Når det gjelder pelsdyrhold vet de fleste at rev og mink lever i trange bur, der de aldri får muligheten til å bevege seg normalt. Veterinærfaglige råd tilsier avvikling, noe regjeringen nå har lovet.

Som om ikke dette var nok fører også den store sauekjøttproduksjonen til at truede rovdyr forfølges og skytes i norsk natur.

De siste årene har det vært en stor overproduksjon av sauekjøtt, noe som har ført til at fryselagrene har fylt seg opp. I 2018 er det prognosert en overproduksjon av sauekjøtt på 1 900 tonn. Ved inngangen av året var det allerede nesten 2 900 tonn på lager.

Mye av fokuset i årets jordbruksoppgjør var på overproduksjonen av kjøtt, der det ble foreslått økonomiske tiltak for å justere markedet, herunder få opp salget. Folk oppfordres til å spise mer kjøtt.

Å utnytte sauer til kjøttproduksjon, for så å kunne utnytte dyr til pels, og i prosessen skyte rovdyr, er ikke en løsning på noen problemer. Påstanden om at beitedyr er Norges mest bærekraftige produksjon har kommet i et ganske dårlig lys med den siste tids utvikling. NOAH foreslår en løsning som gagner alle; at kjøttproduksjonen reduseres raskt, og at det satses på vegetarisk mat.

I følge forskning fra Nord universitet kan vi øke selvforsyningen til 80 prosent dersom vi reduserer kjøttforbruket betydelig, og fokuserer på mer planteproduksjon på norsk jord. Dette er i tråd med klimatiltak som Norge er forpliktet til gjennom Paris-avtalen. Å satse på norsk planteproduksjon er bærekraftig ressursforvaltning. Det er dessuten fordelaktig for folkehelsen, og dyr slipper unødig lidelse i form av menneskelig utnytting.

Kommentarer til denne saken