Eiendomsprosjektet i Bråtengata: En god løsning for flest mulig

Avstand: Vi legger opp til en tilpasning av høyder og volum i nærområdet, med uvanlig stor avstand mellom blokkene, skriver Dag Tellefsen.Illustrasjon: Frelsesarmeen

Avstand: Vi legger opp til en tilpasning av høyder og volum i nærområdet, med uvanlig stor avstand mellom blokkene, skriver Dag Tellefsen.Illustrasjon: Frelsesarmeen

Av
DEL

Kronikk Frelsesarmeen eier et gammelt industriområde i Bråtengata på Jeløy, som vi har arvet. For at denne gaven skal komme flest mulig til gode, vil vi utvikle eiendommen til et godt boligområde med byvillaer og lavblokker, åpne opp mot sjøen og tilrettelegge for gode uteområder, møte- og lekeplasser. Alt overskuddet vi får, vil gå til vårt samfunnsnyttige arbeid.

Vi forstår at utvikling kan vekke sterke følelser, spesielt for naboer. Det har blitt fremmet mange ulike påstander og brukt sterke ord. Vi vil derfor gjerne få klargjort følgende.

Frelsesarmeen fikk testamentert en evigvarende rett til å bruke eiendommene i Bråtengata. Etter mer enn 20 års bruk, var ikke bruksmulighetene lenger tilpasset dagens behov. Bygningsmassen er av eldre dato, og lokasjon/utforming gjør eiendommen lite attraktiv som næringseiendom med mye inn- og utkjøring, inkludert fra tungtransport. Noe måtte altså gjøres med dette gamle industriområdet – med mål om å forvalte arven videre på en profesjonell måte.

Dersom vi ikke ønsket å bruke eiendommene, skulle de tilfalle en annen arving, og denne arvingen kunne da utnytte eiendommene uten noen begrensinger. Vi tok derfor opp saken med den andre arvingen, og testamentvitnene som begge var relativt nære forretningsforbindelser til den avdøde.

Det var ikke den avdødes ønske at verdien av arven skulle forringes, mente testamentvitnene. Samtidig var ikke ordlyden i testamentet godt nok formulert til å stake ut en klar vei videre for Bråtengata. Det ble da fremforhandlet en enighet mellom arvingene, hvor den andre arvingen fikk en økonomisk kompensasjon og Frelsesarmeen overtok retten til å råde over eiendommene fritt. Testamentvitnene mente dette var en god løsning, og løsningen ble godkjent av offentlig myndighet (Lotteri- og stiftelsestilsynet).

For oss ble det viktig med en fremtidsrettet utvikling som ivaretok et godt bomiljø, og vi tok kontakt med ulike aktører. Backegruppen ivaretok disse ønskene best.

Eiendommen ble solgt fra Frelsesarmeen til et selskap som opprettet med 50/50-eierskap mellom Backegruppen og Frelsesarmeen. Frelsesarmeen driver ikke virksomhet med utvikling av salg og boliger, og har en meget begrenset størrelse på eiendomsadministrasjonen.

Det var derfor naturlig å overlate prosjektledelsen til Backegruppen, noe som er helt normalt for en eier å gjøre. Det er videre naturlig at det er vår felles arkitekt som har presentert prosjektet på folkemøter, i sosiale medier og i møter med politikere og administrasjon. Dette har selvsagt skjedd i dialog med oss, og vi deltok også på folkemøtet 16. april. Planene er også endret underveis for å imøtekomme mange av høringsinnspillene vi har fått.

Det har vært viktig for oss å beholde mye lys og luft i prosjektet. Vi legger derfor opp til en tilpasning av høyder og volum i nærområdet, med uvanlig stor avstand mellom blokkene. Det er også verdt å merke seg at Bråtengata for første gang på mange år blir åpnet opp mot sjøen gjennom disse åpne plassene.

Vi ønsker fortsatt å være en positiv kraft for hele Jeløy og Moss. Vi vil fortsatt ha våre dører åpne. Midlene som blir frigjort gjennom denne utbyggingen vil gå til veldedig arbeid, til mennesker som har hjelpebehov både i Moss, Østfold og i landet for øvrig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.