En forbrytelse mot menneskeheten?

Av
DEL

Kronikk Jeg har forstått at Moss - Rygge senterpartis høringsinnspill i forbindelse med toghensetting har pirket borti noe som ikke kjennes godt ut for enkeltpersoner.

At noe ikke kjennes godt ut er ikke umiddelbart det samme som feil, det kan også være noe som er nødvendig.

For meg som Finnmarking er et saftig og krydret språk like hverdagslig og nødvendig i debatten som pepper og salt er på maten. Det er også like merkelig for meg at folk lar seg fornærme av disse krydderordene, som det er at enkelte kokker blir fornærmet av at de som nyter maten vil ha ekstra pepper og salt.

Norge har sammen med en rekke andre land forpliktet seg til bevisst å jobbe for å nå FN`s bærekraftsmål.

I Moss kommune er vi opptatt av å ta vår del av dette ansvaret.

Uansett hvor lite vi kan gjøre, så kan vi gjøre det lille vi kan - vi har derfor besluttet å ha med FN`s bærekraftsmål i alle planer og vedtak som gjøres.

Bærekraftsmålene er demokratisk utformet etter innspill fra land over hele verden, det er totalt 17 hovedmål med totalt 169 delmål.

Bærekraftsmålet som går på å utrydde sult står som mål nummer to, etter målet om å utrydde fattigdom.

Bærekraftsmål nummer to lyder som følger:

«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk»

For oss som ikke sliter med å få til oss det daglige brødet er det kan hende vanskelig å forestille seg at det er folk som sulter, men det er det faktisk. Graden og varigheten av sult er forskjellig, men reell - Det er folk som sulter blant innbyggerne våre i Moss, i Østfold, i Viken, i Norge og i verden- dette er en sannhet og realitet vi trenger å ta til oss.

Det handler om langt flere enn bare oss i Moss, det handler om menneskeheten. Dette er noe vi ikke bare skal ta til oss, vi har også et menneskelig ansvar for å gjøre det vi kan for å få en stopp på at folk sulter.

Litt matjord fra eller til i Moss har trolig ikke så mye å si alene, men dersom man ivaretok all matjord med den respekt matjorda fortjener i henhold til de forpliktelser vi har som del av noe større - da ville alle små vern bety noe.

I Norge er tre prosent av all jord dyrket mark, kun tre skarvelige prosent.

Det er kun én tredel av denne jorden igjen som går til å produsere menneskemat i landet vårt - det er ikke veldig mye. Den matjorda vi har rundt oss her i Østfold er matjord i særklasse, opparbeidet gjennom tusenvis av år - tenk på det. Tenk også på at det går hele 1000 år å opparbeide ett eneste jordlag, som vil si omlag 1 cm av den gode matjorda vi har rundt oss.

Norge har signert avtaler med hårete mål om å ta sin del av ansvaret for å utrydde sult i verden.

Her i Moss gjør vi det vi kan for å være med på den store dugnaden, for å ta et ord de fleste av oss kjenner til i disse tider.

Når Moss Rygge Senterparti bruker ord som en forbrytelse mot menneskeheten, så betyr det følgende; Vi har kun omlag én prosent jord i Norge som brukes til å dyrke menneskemat.

Det er virkelig ikke så mye bruk av jord at det er greit å frata både oss og langt flere enn oss denne jorda. Det er ikke greit å snu ryggen til vår nasjons ansvar med tanke på bærekraftsmål nummer to, å utrydde sult i verden.

Norge trenger å øke graden av egenprodusert mat, noe de siste måneder skulle ha vist oss litt av. Mennesker ute i verden trenger på sin side maten sin selv i stedet for å eksportere den til oss.

Den norske bonden står på for å gi oss egenprodusert mat av ypperste kvalitet både med tanke på smak, rene produkter og matsikkerhet.

I stedet for å bygge ned og rasere matjord slik vi stadig driver med, skulle vi med tanke på å være selvforsynt gått andre vei og vernet om mer matjord.

Helt til sist vil jeg tilbake til spørsmålet jeg startet med, En forbrytelse mot menneskeheten - for kraftig ordbruk eller å kalle en spade for en spade?

Jeg vil ikke konkludere, da jeg tenker det må være opp til den enkelte å selv ta stilling til hva man mener om saken. Moss Rygge Senterparti har gitt sitt høringsinnspill, nå også utdypet hva man legger i ordbruken og sier seg dermed ferdig med å kommentere denne saken.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken