«Moss' eldre fratas en god sosial arena og en tjeneste de setter pris på»

Full støtte: Artikkelforfatter reagerer på at et utvidet frisørtilbud er i konflikt med EØS- regelverket.

Full støtte: Artikkelforfatter reagerer på at et utvidet frisørtilbud er i konflikt med EØS- regelverket.

Av
DEL

MeningerNylig kom det fram at Moss kommunes praksis med å la hjemmeboende eldre benytte seg av Melløsparken Sykehjems frisørtjeneste er ulovlig i henhold til EØS-avtalen. Som en enkel lokalpolitiker og utvalgsleder har jeg lite annet valg enn å bøye meg for loven, ettersom Norges tilslutning til EØS-avtalen innebærer at EØS-regelverket trumfer norske lover og regler, selv i norske rettssaler.

Likevel er jeg på ingen måte komfortabel med at Moss' eldre fratas en god sosial arena og en tjeneste de setter pris på fordi den strider mot et regelverk som handler om å gjøre alt om til markeder kapitalister kan hente profitt ut av.

Derfor løfter Rødt nå denne saken til aller høyeste, politiske nivå ved at partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes vil stille spørsmål i Stortinget til næringsminister Iselin Nybø om denne saken ved første anledning.

Konkurranse

Rødt er for internasjonalt samarbeid, men forhåpentligvis vil også mange EU-tilhengere si at EØS-samarbeidet har utviklet seg til å bli en dårlig, nyliberalistisk vits. Tanken bak EUs strenge konkurranseregler virker å være at all «økonomisk aktivitet» skal åpnes opp for såkalt «fri» konkurranse mellom kapitalister.

Overvåkingsorganet ESA har de siste årene lansert en rekke angrep på norske kommuners rett til å drive ting som svømmehaller, treningssentre og nå altså frisørtjenester for eldre. Ideologien bak dette er at alt blir bedre og mer effektivt hvis det har en profittmaksimerende kapitalist bak, men vi vet jo at en lang rekke kommunale tjenester aldri hadde eksistert dersom vi skulle overlatt alt til kapitalismen.

Enda viktigere så ville de ikke lenger velferdstjenester vært for alle, uansett privatøkonomi, dersom de skulle blitt redusert til en forretningsidé, noe å tjene penger på.

Misforstått

Artikkel 61 er regelen som omhandler saker der statsmidler vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer innad i unionen og EØS. Reglen ble laget i den gamle kull og stål union og ble vedtatt i 1961. Den skulle fremme salg av råvarer i den tidens Europa. Idag er den tatt helt ut av sin kontekst og er her misforstått.

Stein Reegård, økonom, EØS ekspert og tidligere medlem av Hjelmeng-utvalget sier i en kommentar til Rødt Moss at regelen her; - er brukt helt på avveie. Og at denne regelen er feiltolket med tanke på å tilfelle med frisørtjenesten ved våre virksomheter.

Noen har sagt at vi skal være glade for at byens frisørstand ikke har saksøkt kommunen i denne saken, ettersom Melløsparkens frisørtilbud «stjeler» kunder fra andre frisører. Jeg tror imidlertid det er viktig å se realitetene i denne saken.

Disse fagarbeidere som står i denne jobben er ikke bare frisører som møter opp på jobben, klipper i vei hele dagen og stapper kassaapparatet fullt med knitrende sedler. Dette er mennesker som gir kvalitetsarbeid og omsorg - så mye mer enn en kjapp klipp mot betaling. Det har en sterk sosial funksjon.

Det er ikke lett å planlegge en dag som frisør på Melløsparken. Pleiere klarer kanskje ikke å få beboeren ned i riktig tid, den demente har en dårlig dag og vil ikke allikevel og så videre. Dette er altså ikke en bedrift som alle ønsker eller kan drive. Det er en bedrift for den spesielt interesserte. I denne bedriften har man altså, i det små, tatt i minstepensjonister og godt voksne eldre innimellom sykehjemsbeboerne, som har søkt ekspertisen og den gode stemningen.

Dumt

Det blir for dumt at dette skal være ulovlig i Norge på grunn av EUs konkurranselovgivning. Derfor vil Bjørnar Moxnes tale hjemmeboende eldres i Moss sin sak på Stortinget, og be om at regjeringen benytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre at dette tilbudet kan opprettholdes.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags