Fergeterminal på Feste er et komplisert alternativ. Før planleggere går i gang med omfattende engasjement, for å utrede en mulig terminal på Feste, bør man være klar over følgende:

LES OGSÅ: Vegvesenet holder alle ferjemuligheter sør for Moss åpne

1. Kvikkleireforekomster dypere enn 20 meter er overveiende sannsynlig på jordbruks-arealet som er er påtenkt benyttet som fergeterminal.

Hele strandarealet fra Norrøna, på vestsiden av jernbanelinjen og sydover til jernbaneovergangen, har kvikkleire, og ved Festestranda er 22. meters dybde målt. Flatebelastningen ved oppstillingsområde vil bli meget stor.

Har dratt i gang «Nei til ferjeleie på Feste!» 

2. En vind-skjermingsmolo på ca. 100 -200 meter må anlegges ut i sjøen for at fergene skal kunne manøvreres trygt til og fra kai.

3. Ferge-operative problemer, uansett vindforhold, som kan oppstå ved 90 graders kryssing, ved anløp av containerskip, vil i tåkeperioder bli meget vanskelige for driftsforholdene.

Jeg anser dette for kjennsgjerninger som ikke kan gå upåaktet å påpeke.

Gårdeierne vil flytte havna og ferjekaia hit