Det blir mye skriving omkring trafikkforholdene i Moss. For en som bor på Jeløy og ferdes i trafikken i Moss og andre steder til daglig, så er det ikke tvil om hva som er «roten til ondet» - nemlig ferjetrafikken. Med tre nye ferjer med større kapasitet og ankomst / avgang helt nede i hvert 15. minutt, så er dette ikke til å undres over.

Veinettet i Moss har sikkert kapasitet til å ta av den lokale trafikken ( riktignok med litt kø omkring rushtider , men slik er det overalt, uavhengig av veinett og kapasitet). Det er når ferjetrafikken kommer i tillegg, at det går helt galt. Hvorfor i all verden må ferjeleiet ligge midt i byen, og trafikken til og fra dette ledes tvers igjennom byen?

Vi skal ikke lenger enn over til andre siden av vårt ferjesamband for å se hvordan de har løst dette ved å vri terminalen 90 grader i forhold til tidligere. Selv reiser jeg Norge på langs og tvers med bil i jobbsammenheng – spesielt mye på Vestlandet , hvor det jo er mye ferjetrafikk. Her blir ferjetrafikken så å si uten unntak flyttet bort fra byene og tettstedene, og dermed vekk fra lokal trafikk. Hvorfor er dette så vanskelig i Moss, når det lar seg gjøre andre steder ?

I Moss kunne man løst dette enkelt, ved å flytte ferjeleiet ut til Feste, og lage en ny og kort vei til E-6 med innslag ved Årvold. Vanskeligere er det ikke. Det trengs bare at politikerne VIL dette og setter makt bak sine ønsker og krav. Det er patetisk å lese hvordan enkelte lokale politikere forsøker å vri seg unna sitt ansvar ved å skylde på Statens Vegvesen og andre sentrale politiske forhold. Dette har latt seg gjøre andre steder, og da lar det seg gjøre også i Moss , hvis det er politisk vilje tilstede.

Med andre ord – flytt nå det ferjeleiet ut av byen og trafikken med.