Ordfører Are Karlsen i Horten får nok rett, når han sier at det aldri blir bru over Oslofjorden, med ilandføring sentralt i Horten: Eventuell fjordbru må ilandføres ca. én km sør for Horten, og må da gå via Bastøy.

Det kan vel også sies at det aldri blir bru over Oslofjorden, med ilandføring på Jeløy og videreføring gjennom flere bydeler i Moss til E 6 ved Mosseskogen: Eventuell fjordbru må ilandføres ca. én km sør for Moss, og da gå via Revlingen.

Mellom Bastøy og Revlingen er fjorden for dyp for vanlige brukonstruksjoner, eller tunnel som ved Drøbak. Da er den eneste muligheten flytebru, som blir en lav konstruksjon og vil stenge hoveddelen av fjorden for skipstrafikk. Da må det etableres nytt skipsløp på vestsiden av Bastøy, der fjorden er tilstrekkelig dyp for skipstrafikken, og «passe» dyp for senketunnel for biltrafikken.

Det må altså erkjennes at kryssing av fjorden er bare én av tre store utfordringer, for ny hoved-forbindelse mellom Østfold og Vestfold: De to andre er å komme forbi Moss og Horten, uten å bruke noen av ordene gjennom, under, over: Det er uttrykket «ved siden av», som må brukes!

Ordfører Karlsen har også et annet forbehold: At visse andre store prosjekter i Oslofjord- området må fullfinansieres, før det kan investeres mange milliarder i ny fjordforbindelse.

Annen vurdering er at rask fjordforbindelse ved Horten-Moss blir ny forbindelse mellom Vestfold og Oslo øst, så lang og til dels overbelastet strekning av E 18 på vestsiden av fjorden og i Oslo vil avlastes. Da kan det svært dyre prosjektet ny E 18 gjennom Bærum kommune utsettes på ubestemt tid!