Et utmerket forslag som jeg støtter på det sterkeste. Sjursøya i Oslo var en gang en frodig liten skogkledd øy med noen få bolighus ble omregulert til industri. Revlingen vil bli en fantastisk ferge og conteinerhavn og jeg ser for meg at forbindelsen til Feste kan skje via "da Vinci-broen" til Vebjørn Sand. Den vil bli et fantastisk landemerke.