Mer om byplanlegging og byutvikling

Tidsperspektivet: Artikkelforfatteren mener at fergeleiet ikke bør være en stor sak de neste fire årene.

Tidsperspektivet: Artikkelforfatteren mener at fergeleiet ikke bør være en stor sak de neste fire årene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTBjørn Boge har i dagens kronikk en gjennomgang av hvordan han mener trafikkavviklingen i Moss burde vært løst, samtidig som han er oppgitt over at lite eller ingen ting har skjedd de siste 12 årene.

Han mener også at flytting av fergeleiet kan bli en stor sak i valgkampen.

At lite har skjedd med veisystemet vårt, er jeg helt enig med ham i. Også at utfordringene ikke bare er i Helgerødgaten og fergetrafikken.

Likevel tror jeg han, og mange andre, er av den oppfatning at Moss kommune selv står fritt til å løse problemene.

Vi har i flere år jobbet for en bypakke i Moss, tilsvarende Bypakke Nedre Glomma.

Imidlertid har ikke vi fått statlige midler (bymiljøavtaler, el.l. som Nedre Glomma har) slik de større byene og regionene har fått.

Vi valgte derfor å prioritere å få løst RV19 først. Dette fordi vi hadde som mål å regulere og bygge vei og bane samtidig. Flere ganger har vi fått inntrykk av at nå hadde man funnet området der veien kunne krysse banen. Dessverre har vi sett hvordan det gikk.

I dette arbeidet hadde vi tett kontakt med fylkeskommunen og Stortinget. Det resulterte i mange merknader fra Stortingsbehandlingene (dvs. Føringer til hva Stortinget forventer at Statens Vegvesen skal prioritere), og RV19 kom inn i Nasjonal Transportplan med vedtak våren 2017.

Og her er vi. Det har kommet mange innspill om trasévalg, som Statens Veivesen skal eller har vurdert. Konklusjonen er imidlertid utsatt, fordi man nå ser på en eventuell flytting av fergeleiet, (og de mener at veien skal starte derfra.) Hvis og når SVV velger sted for dette, er planen at de vil spille dette inn som et forslag i neste Nasjonal Transportplan. Den skal tidligst behandles i Stortinget om to år.

Derfor mener jeg fergeleiet ikke bør bli den store saken i Moss de neste fire årene.

Fra 2011 har vi sams veiadministrasjon i Norge., Dvs. at Helgerødgata, Fjordveien og Ryggeveien som er fylkesveier, er det statens veivesen som administrerer for regionen. Vi sender inn våre ønsker og krav, det er fylkes-

kommunen som prioriterer og fatter vedtak, men saksfremstillingen har råd og veiledning fra veivesenet. Vi er helt avhengige av å ha et godt samarbeide med Statens Veivesen, og det har vært og er utrolig mange møter, med mange forskjellige avdelings- og prosjektledere derfra.

Jeg kan forsikre Boge og alle andre, om at det tverrpolitisk er jobbet iherdig for å bedre trafikkutfordringene, men det er jo et faktum at det har vi ikke greid.

Hvorfor vet ikke jeg, men det er, slik jeg ser det, viktig at man har robuste flertall og at man står for en beslutning når valget er tatt. Det er selvfølgelig legitimt å være uenig, men alle omkamper, gjør at midler flyttes til andre prosjekter i andre kommuner.

Senest i dag, har fylkestinget flyttet de millionene som var satt av til gang og sykkel- bro over Kanalen til bl.a. asfaltering på fv120 fra Ringvold til Elvestad.

Jeg minner igjen om at det er tre km fra nåværende fergeleie til Mosseporten.

Skulle det om noen år ende med at fergeleiet blir flyttet sydover, vil det være mulig å koble på tunnel også derfra enten mot Mosseporten eller direkte til E6.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags